Adgangskrav og optagelse

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk
Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på Diplomingeniør i Produktion, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Engelsk B
  • Matematik A
  • Samt en af følgende kombinationer:
   • Fysik B og Kemi C
   • Fysik B og Bioteknologi A
   • Geovidenskab A og Kemi C
   • Geovidenskab A og Bioteknologi A

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Krav om Dansk:Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 02 på 7-trinskalaen.

Adgang via anden uddannelse eller adgangskursus til ingeniøruddannelserne

Søger du om optagelse med et adgangskursus til ingeniøruddannelserne eller med en anden relevant videregående uddannelse, i stedet for en adgangsgivende eksamen, skal du være opmærksom på at ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12:00 i kvote 2.

Adgangskurset skal være bestået senest den 5. juli kl. 12:00 og du skal opfylde alle de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Opfylder du ikke adgangskravene

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler.

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.


Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til Diplomingeniør i Produktion består af følgende elementer:

 1. uniTEST
 2. Multiple Mini Interview (MMI)

Bemærk, du skal ikke medsende en motiveret ansøgning og et CV sammen med din ansøgning på www.optagelse.dk

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter lige højt:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning

Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Multiple Mini Interview (MMI)

Formålet med MMI er en forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen. 

MMI består af to på hinanden følgende samtaler af 10 minutters varighed med en underviser eller anden relevant medarbejder på ingeniøruddannelserne, der vurderer dine faglige og personlige kompetencer i relation til ingeniøruddannelserne.  

I vurderingen indgår følgende kriterier:

 • Viden om uddannelsen
 • Personlig integritet (fx refleksion over egne styrker og svagheder)
 • Kommunikationsevner

Du skal gennemføre én MMI uanset antallet af ingeniøruddannelser, du har søgt ind på. Derfor er det den samme vurdering, der dækker din ansøgning på tværs af ingeniøruddannelserne.

Udvælgelsesprocessen

Alle ansøgere der har gennemført uniTEST, inviteres til Multiple Mini Interview (MMI) 16. maj.
uniTEST og Multiple Mini Interview (MMI) vægtes ligeligt i den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2.

Praktisk information om optagelsesprøven

18. og 19. april afholdes der uniTEST på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen.

16. maj afholdes Multiple Mini Interview (MMI). Du bliver indkaldt til Multiple Mini Interview (MMI) i den studie-by (Odense eller Sønderborg), hvor du har din højest prioriterede ingeniøruddannelse.

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse. Læs mere om deltagelse i uniTEST fra udlandet.

Der er også mulighed for at deltage i MMI fra udlandet via en onlineforbindelse. MMI fra udlandet afvikles 18. maj.

Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2020

Antal studiepladser inkl. standbypladser 50
Fordeling (%) i kvote 1/2 65/35
 Kvotient i kvote 1 (2019)
Alle optaget  

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17845.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Søg i kvote 2 inden 15. marts kl. 12.00

Send ansøgningen nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies