Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

På hvert semester fokuserer du på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for dit teori- og projektarbejde. Fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, og du bruger ca. 1/3 af hvert semester på dit semesterprojekt.

Hovedtemaer:

  1. Produktionsforståelse
  2. Produktionsvirksomheden
  3. Virksomhedsanalyse
  4. Økonomi, strategi og optimering
  5. Experts in Team Innovation/Internationalt semester
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet
  7. Afgangsprojekt.

Før du starter på uddannelsen, kan du tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
Du lærer om virksomheden som organisation og de grundlæggende elementer inden for produktion i relation til en arbejdsstation, hvilket fx indebærer viden om arbejdsmiljø, tids- og metodestuder. Du lærer om materialer og teknologiske bearbejdningsprocesser samt statisk behandling af data og økonomi (kostpriskalkulation).

2. semester
Her arbejder du videre med emnerne fra 1. semester og lærer at udarbejde et beslutningsgrundlag, som fx indebærer valg af teknologityper, kvalitetsstyring, produktionsplaner, kapacitetsstrategi mv. Alt det, der skal til, når du skal etablere en produktionsenhed.

3. semester
På 3. semester er der fokus på virksomhedsanalyse, hvor du indsamler data og analyserer eksisterende produktion og lager samt undersøger, hvordan det kan optimeres. Analysen omfatter bl.a. teknologi, mennesker, produkter, kvalitet, økonomi og ledelse. Semesterprojektet udarbejdes i samarbejde med en virksomhed.

4. semester
Her bygger vi videre på kompetencerne inden for virksomhedsanalysen, og du lærer at udarbejde løsninger og implementeringsplaner, der passer til virksomhedens overordnede strategier. Du bliver i stand til at vurdere disse løsninger ift. organisationens parathed, ledelsesstil, økonomisk gevinst mv.

5. semester
Experts in Team innovation hedder temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.
Du kan også vælge at læse semestret på et udenlandsk universitet.

6. semester
På 6. semester er du i ingeniørpraktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.