Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

På hvert semester fokuserer du på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for dit teori- og projektarbejde. Fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, og du bruger ca. 1/3 af hvert semester på dit semesterprojekt.

Hovedtemaer:

  1. 1. semester: Bæredygtig produktion
  2. 2. semester: Produktionsvirksomheden
  3. 3. semester: Virksomhedsanalyse
  4. 4. semester: Økonomi, strategi og optimering
  5. 5. semester: Specialisering (valgfag samt innovation og iværksætteri)
  6. 6. semester: Ingeniørpraktik
  7. 7. semester: Afgangsprojekt.

Før du starter på uddannelsen, kan du tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På 1. semester introduceres du for de grundlæggende elementer indenfor produktion. På teknologisiden behandles udvalgte materialer og disses teknologiske bearbejdningsprocesser samt miljømæssige aftryk. Du introduceres også til virksomheden som en organisation og emner som personaleledelse, organisationsteori og arbejdsmiljø. Der arbejdes også med de stamdata der kræves for at gennemføre produktionen. Økonomi inddrages til primært kostpriskalkulation. Dvs. der ses på et givet produkts kostpris, materialer, processer m.m. og hvordan dette kan optimeres i et bæredygtigt perspektiv.

2. semester
Produktionsingeniøren skal kunne udarbejde et beslutningsgrundlag til etablering af en produktionsenhed. Beslutningsgrundlaget skal indeholde valg af teknologityper og teknologiniveau, kvalitetsstyring og -ledelse, layout, kapacitetsstrategi, produktionsplanlægning samt produktionsstrategi. ERP- systemet understøtter læringen vedr. disponeringsparametre og MRP beregninger.
Projektet planlægges og styres af de studerende i projektgrupper. Projektets hovedtema er etablering af en produktionsenhed til produktion af et givent industrielt fremstillet produkt med et kendt salgsvolumen. En del af denne produktion skal automatiseres og der anvendes 3D-printede hjælpeværktøjer.

3. semester
En af Produktionsingeniørens kernekompetencer er at kunne analysere eksisterende forhold vedr. flow af materialer og informationer i produktion og lager med henblik på optimering. En sådan analyse omfatter alt fra teknologi, mennesker, produkter, kvalitet, økonomi, bæredygtighed, strategi og deres indbyrdes relationer forbundet af arbejdsprocesser og organisatoriske strukturer. Analysen er faktuel og baseret på indsamlede data, opstillet i en række modeller, analyseværktøjer og simuleringer. Da analysen udføres på eksisterende forhold, udarbejdes semesterprojektet i samarbejde med en virksomhed.

4. semester
Analyse er udgangspunktet for alle produktionsingeniørers arbejde. Når analysen er udført, skal der designes løsninger til definerede indsatsområder og implementeringsplaner, som er i tråd med virksomhedens overordnede strategier. Disse løsninger skal vurderes op imod organisationens parathed, økonomisk gevinst, miljømålsætninger, teknologiniveau, ledelsesstil, strategier, ERP-system etc. Disse vurderinger er sammen med viden om forandringsledelse altafgørende for udarbejdelse af en relevant implementeringsplan.

5. semester
Experts in Team innovation hedder temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.
Du kan også vælge at læse semestret på et udenlandsk universitet.

6. semester
Som diplomingeniørstuderende skal du på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet, og er placeret på sjette semester.

På praktikopholdet får du afprøvet den teori du har lært på studiet og bruger den i praksis, mens du løser konkrete udfordringer på en arbejdsplads; samtidig får du skabt dig et netværk. Under opholdet udvikler og skaber du dig en forståelse for, hvilke arbejdsområder du kan komme til at beskæftige dig med, efter studiet.

Med et praktikophold får du en brugbar indsigt i, hvad der venter dig efter studiet. Du vil få opgaver som passer til den viden du indtil videre har opnået på studiet, men der vil også være mulighed for at udvikle dig fagligt, på baggrund af de ønsker du har med dit praktikophold. Du vil blive endnu bedre til at planlægge og udføre det, som du tidligere har arbejdet med i undervisningen.
Det netværk du får skabt under dit praktikophold, kan du bruge i din sidste tid af studiet. Der er mange, der under praktikopholdet udvikler idéer til afgangsprojektet. Og samtidig samarbejder mange ved deres praktikvirksomheder under afgangsprojektet.

Måske kan praktikopholdet og samarbejdet med praktikvirksomheden føre til en fastansættelse efter endt studie.

Praktikophold i udlandet
Med et praktikophold i udlandet får du international erfaring oveni - og du får brugt og forbedret dine sproglige kundskaber samtidig med at du får en masse gode oplevelser. Derudover kan det være en fordel at skrive et praktikophold i en udenlandsk virksomhed på dit CV, når du efter endt studie skal ud som diplomingeniør og søge job.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.