Skip to main content

Vær med til at udvikle nyskabende og brugervenlige produkter

Vil du udvikle produkter, der er nyskabende og brugervenlige? Så er en uddannelse som diplomingeniør i Integreret Design måske noget for dig.

Når nye produkter, som vi til daglig omgiver os selv med, skal udvikles, kræver det viden om mange forskellige aspekter. Produkterne skal være af høj teknisk kvalitet, men samtidig skal de også være holdbare, lette at anvende, kunne produceres til en fornuftig pris og kunne bortskaffes på forsvarlig vis og være æstetisk smukke. Som diplomingeniør i Integreret Design, vil du derfor lære at tænke i helheder og have overblikket over mange forskellige aspekter, der er relevant for udviklingen af produkter.
Som designingeniør vil du udvikle nye produkter, der forener brugervenligt design med høj kvalitet og funktionalitet. Det kan være produkter, der skaber nye trends i samfundet eller produkter, der løser problemer for forbrugere og virksomheder.

Hvad lærer jeg?

Som diplomingeniør i Integreret Design får du kompetencer til at kunne løse problemstillinger på kreative og innovative måder, arbejde helhedsorienteret og anvende alle relevante aspekter fx tekniske, økonomiske og samfundsmæssige, rådgive om godt design og bruge din ingeniørfaglige viden til at analysere, vurdere og konstruere fysiske produkter.
På uddannelsen vil du arbejde med emner som integreret produktudvikling, formgivning og designanalyse, branding og brugercentreret design, materiale- og proceslære, statik og styrkelære, miljørigtigt design, projektstyring og ledelse, projektøkonomi, marketing management og meget mere.

Hvordan er studiet opbygget?

Hvert semester er baseret på et hovedtema, som bliver udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde.
1. semester får du grundlæggende viden om integreret design samt systematisk produktudvikling. På 2. semester er der fokus på udviklings-, tekniske- og designmæssige begreber og metoder. 3. semester er der fokus på innovation, forretningsudvikling og teknisk design. På 4. semester skal du sammen med din projektgruppe gennemføre et projekt i samarbejde med en virksomhed, hvor I skal arbejde med alle dele af integreret produktudvikling. På 5. semester er der fokus på iværksætteri og innovation. I faget Experts in Teams Innovation vil du arbejde sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring for en virksomhed. Desuden kan du gennem valgfag specialisere dig inden for et valgfrit fagområde. Du kan også vælge at læse 5. semester i udlandet.
På 6. semester skal du i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. På 7. semester og afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt – ofte i samarbejde med en virksomhed.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning. 

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx få job som projektleder, udviklingsingeniør i de teams som har ansvar for udvikling af nye produkter eller som produktudviklingschef inden for en lang række brancher.
Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere og fortsætte dine studier, kan du læse videre til Civilingeniør i Product Development and Innovation.

Derfor skal du læse...

  • Du er med til at udvikle nyskabende produkter
  • Du lærer at tænke i helheder og inddrage relevante aspekter
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer 

Mød Trine der læser Integreret Design

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense