Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Indføring i integreret produktudvikling og design
  2. Re-design og konceptudvikling 
  3. Innovation og forretningsudvikling samt teknisk design 
  4. Industriprojekt: Produktfrembringelse og konstruktion 
  5. Experts in Team innovation/Innovation/specialisation
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet 
  7. Afgangsprojekt 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester får du en grundlæggende viden om integreret design samt systematisk produktudvikling med fokus på ide- og konceptudvikling. Du lærer at beskrive materialeegenskaber og procesteknologier, at beregne statiske systemer og bruge teorien til at konstruere produkter.
Du arbejder med frihåndsskitser såvel som CAD og IKT til udvikling, dokumentation og kommunikation og viser, at du – sammen med din projektgruppe – kan planlægge og gennemføre et projekt.

2. semester
Du lærer en række udviklingsmæssige, tekniske og designmæssige begreber og metoder og bruger dem i praksis i projektet, hvor du sammen med din projektgruppe arbejder med idéudvikling, re-design og konceptudvikling. 
I arbejder med CAD til dokumentation såvel som design og dimensionerer statiske produkter og komponenter ved at bruge statik og styrkelære.

3. semester
Her er fokus på innovation, forretningsudvikling og teknisk design af mekaniske produkter. I arbejder med at finde de ideer og forretningsområder, der kan lede frem til fornyelse og innovation, hvilket bl.a. indebærer konkurrencemæssige analyser og markedsmæssige aspekter. I viser, at I er i stand til at strukturere og gennemføre et teknisk design af mekaniske produkter, herunder design på detaljeniveau.

4. semester
Her gennemfører du og din projektgruppe et projekt i samarbejde med en virksomhed, hvor I arbejder med alle dele af integreret produktudvikling. I arbejder med metalliske materialer, elektroniske kredsløb, teknisk design og brugerundersøgelser. I projektet konstruerer I et produkt eller system og udarbejder teknisk dokumentation og gennemfører laboratorietest.

5. semester
Semestret består af temaet Experts in Team innovation, som har fokus på iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring for en virksomhed. Samtidig har du mulighed for at specialisere dig i selvvalgte faglige områder.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
På 6. semester er du i ingeniørpraktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.