Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Indføring i integreret produktudvikling og design
  2. Re-design og konceptudvikling 
  3. Bæredygtighed, konstruktion og teknisk design af mekaniske produkter
  4. Industriprojekt: Produktfrembringelse og konstruktion 
  5. Experts in Team innovation/Innovation/specialisation
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet 
  7. Afgangsprojekt 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester får du en grundlæggende viden om integreret design samt systematisk produktudvikling med fokus på ide- og konceptudvikling. Du lærer at beskrive materialeegenskaber og procesteknologier, at beregne statiske systemer og bruge teorien til at konstruere produkter.
Du arbejder med frihåndsskitser såvel som CAD og IKT til udvikling, dokumentation og kommunikation og viser, at du – sammen med din projektgruppe – kan planlægge og gennemføre et projekt.

2. semester
Du lærer en række udviklingsmæssige, tekniske og designmæssige begreber og metoder og bruger dem i praksis i projektet, hvor du sammen med din projektgruppe arbejder med idéudvikling, re-design og konceptudvikling. 
I arbejder med CAD til dokumentation såvel som design og dimensionerer statiske produkter og komponenter ved at bruge statik og styrkelære.

3. semester
Her er fokus på bæredygtighed, konstruktion og teknisk design af mekaniske produkter. I viser, at I er i stand til at strukturere og gennemføre et teknisk design af mekaniske produkter, herunder design på detaljeniveau. I arbejder også med at finde de ideer og bæredygtige løsninger , der kan lede frem til fornyelse og innovation, hvilket bl.a. indebærer miljømæssige og økonomiske betragtninger.

4. semester
Her gennemfører du og din projektgruppe et projekt i samarbejde med en virksomhed, hvor I arbejder med alle dele af integreret produktudvikling. I arbejder med metalliske materialer, elektroniske kredsløb, teknisk design og brugerundersøgelser. I projektet konstruerer I et produkt eller system og udarbejder teknisk dokumentation og gennemfører laboratorietest.

5. semester
Semestret består af temaet Experts in Team innovation, som har fokus på iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring for en virksomhed. Samtidig har du mulighed for at specialisere dig i selvvalgte faglige områder.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Som diplomingeniørstuderende skal du på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet, og er placeret på sjette semester.

På praktikopholdet får du afprøvet den teori du har lært på studiet og bruger den i praksis, mens du løser konkrete udfordringer på en arbejdsplads; samtidig får du skabt dig et netværk. Under opholdet udvikler og skaber du dig en forståelse for, hvilke arbejdsområder du kan komme til at beskæftige dig med, efter studiet.

Med et praktikophold får du en brugbar indsigt i, hvad der venter dig efter studiet. Du vil få opgaver som passer til den viden du indtil videre har opnået på studiet, men der vil også være mulighed for at udvikle dig fagligt, på baggrund af de ønsker du har med dit praktikophold. Du vil blive endnu bedre til at planlægge og udføre det, som du tidligere har arbejdet med i undervisningen.
Det netværk du får skabt under dit praktikophold, kan du bruge i din sidste tid af studiet. Der er mange, der under praktikopholdet udvikler idéer til afgangsprojektet. Og samtidig samarbejder mange ved deres praktikvirksomheder under afgangsprojektet.

Måske kan praktikopholdet og samarbejdet med praktikvirksomheden føre til en fastansættelse efter endt studie.

Praktikophold i udlandet
Med et praktikophold i udlandet får du international erfaring oveni - og du får brugt og forbedret dine sproglige kundskaber samtidig med at du får en masse gode oplevelser. Derudover kan det være en fordel at skrive et praktikophold i en udenlandsk virksomhed på dit CV, når du efter endt studie skal ud som diplomingeniør og søge job.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.