Skip to main content

Styr processen fra idé til færdigt produkt

Vil du have en international uddannelse, som kombinerer forretningsforståelse og teknisk indsigt? Så er uddannelsen Product Development and Innovation måske noget for dig.

Product Development and Innovation er en tværfaglig, international uddannelse, hvor du forener ingeniørkompetencer med forretningsforståelse. Du vil blive projektlederen, som styrer processen fra idé til produktion. Du bliver den, som ser mulighederne i nye teknologier, og ved hvordan man udvikler det til en forretning.

Uddannelsen gør dig i stand til at arbejde som problemløser gennem hele udviklingsprocessen af nye produkter. Tværfagligheden sikrer, at du bliver en markedsorienteret ingeniør, som kan håndtere fremtidens produkter, hvor teknologi og forretningsforståelse forenes.

Hvad lærer jeg?

Med en uddannelse i Product Development and Innovation kombinerer du ingeniørfagligheden med forretning- og produktforståelse, som giver dig kompetencer til at kunne planlægge og implementere komplekse innovationsprojekter og udviklingsopgaver, bruge de nyeste teorier om innovation og forandring, kender og kan håndtere ny viden og nye teknologier, organisere virksomhedsaktiviteter, kende målgruppers behov og gennemføre markedsanalyse, stå i spidsen for tværfagligt projektarbejde og meget mere.

Uddannelsen giver dig viden om bl.a. konstruktion, produktfremstilling i globale netværk, materialer, teknologiske processer, kreativ idéudvikling, markedsanalyse, produktplanlægning, innovationsledelse, forretningsforståelse, globale netværk og industrielt design.

Hvordan er studiet opbygget?

Uddannelsen består af en kombination af teorikurser og praktisk projektarbejde. Hvert semester er baseret på et hovedtema, som bliver udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde.
På første semester er der fokus på produktudviklingsprocessen. Andet semester arbejder du med kreativitet og idéudvikling. På tredje semester lærer du, hvordan man får et koncept bragt videre til et mere detaljeret designstadie. Fjerde semester vil du få endnu mere viden om produktudvikling, produktplanlægning og globale netværk. Femte semester handler om innovation, iværksætteri og tværfaglige færdigheder. Du kan også læse semestret i udlandet, som især er relevant når du læser Product Development and Innovation. På sjette semester skriver du dit bachelorprojekt, hvor du samler al din viden fra de tidligere semestre.
Uddannelsen foregår i et internationalt studiemiljø, hvor undervisningen primært foregår på engelsk.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Kandidatuddannelse

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. Her kan du bl.a. arbejde med værdiskabelse i produkter og produktudviklingsprocesser i en global kontekst eller udvikling af nye produkter, hvor du inddrager bæredygtighed og brugere undervejs.
Læs mere om kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelse giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du vil fx kunne få job som markedsanalytiker, produktplanlægger, udvikler, projektleder i design- og produktionsvirksomheder. Du kan arbejde med alle typer af produkter – lige fra iPhones til vindmøller – enten som konstruktør eller som den, der integrere de forretningsmæssige og tekniske aspekter. Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d.-grad.
Læs mere om karrieremuligheder her.

Derfor skal du læse...

  • Du får en international orienteret uddannelse
  • Du kombinerer teknisk indsigt med forretningsforståelse
  • Du bliver ekspert i processen for produktudvikling

Mød Jesper der læser PDI

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense