Skip to main content
DA / EN

Lær at skabe fremtidens produkter og forretningen bag

Kunne du tænke dig en uddannelse, der orienterer sig internationalt og som kombinerer en ingeniørs tankegang med en forretningsmands udsyn? Så læs videre, måske er uddannelsen produktudvikling og innovation noget for dig.

Produktudvikling og innovation er en ingeniøruddannelse, der gør dig i stand til at udvikle innovative løsninger på fremtidens problemer. Du lærer at udvikle produkter med et fokus på innovation, bæredygtighed og digitalisering. For os er produkter ikke bare en fysisk ting, men en løsning på en målgruppes behov, udviklet i en forretningsmæssig forståelse. Vi arbejder altid ud fra hvilken innovation der er brug for. Bæredygtighed ser vi som grundlaget for at skabe nyt, og digitalisering handler om at skabe fremtidens produkter og forstå hvad det indebærer, ikke blot for målgruppens oplevelse, men også skabelsen af den organisation, der kan varetage dette.

Vi vil gerne give dig en ingeniørfaglig grundviden, en teknologisk og videnskabelig indsigt og en markedsorienteret metodik og forståelse. Vi giver dig teorierne og metoderne, som du afprøver i tværfagligt og projektorienteret samarbejde.

Hvad lærer jeg?

Uddannelsen kombinerer teknisk indsigt med en markedsforståelse, dvs. du lærer både at skabe produktet og forretningen. Du får kompetencer til at planlægge og implementere komplekse innovations- og digitaliseringsprojekter, på baggrund af den nyeste viden om teknologier, teorier om innovation og produkter som komplekse digitale løsninger. Du lærer at organisere og lede projekter, at samarbejde på tværs af en organisation, men også at danne din profil som forretnings minded ingeniør.

Du får viden om konstruktion, produktfremstilling, materialer, teknologiske processer, kreativ ideudvikling, markedsanalyse, forbruger behov, globale netværk, industrielt design, bæredygtighed, software, sensorer, økonomi, produkt portefølje og mere endnu.

Hvordan er studiet opbygget?

Uddannelsen kombinerer teoretisk undervisning med projektarbejde i teams, hvor teori og metode afprøves i konkrete problemstillinger. Ofte i samarbejde med en virksomhed. Hvert semester har et hovedtema, der danner udgangspunkt for undervisning og team-/projektarbejde.
Vi starter på første semester med det grundlæggende og så bygger vi hvert semester ovenpå, med henblik på at kunne arbejde med mere og mere komplekse problemstillinger.

På 1. semester er der fokus på innovation og grundlæggende produktudvikling. 2. semester bygger vi ovenpå med en bruger og markedsorientering. På 3. semester udvider vi med bæredygtighed og organisation – hvad er det for en organisation der skal til for at skabe løsningen, og hvad kræves der af samfundet med henblik på bæredygtighed. På 4. semester handler det om at kunne se løsningen som en del af et system, måske en produktfamilie, eller fx et servicesystem. 5.semester handler om innovation, iværksætteri og tværfaglige færdigheder, eller f.eks. at tage et semester på et udenlandsk universitet. På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt og bruger her din viden og kompetencer lært på de foregående semestre, men får også yderligere undervisning omkring f.eks. avanceret markedsanalyse og digitale teknologier.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Kandidatuddannelse

Bacheloruddannelsen varer tre år, hvorefter du tager den toårige kandidatuddannelse for at blive civilingeniør. Her kan du bl.a. arbejde med værdiskabelse i produkter og produktudviklingsprocesser i en global kontekst eller udvikling af nye produkter, hvor du inddrager bæredygtighed og brugere undervejs.
Læs mere om kandidatuddannelsen i Product Development and Innovation.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelse giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du vil fx kunne få job som markedsanalytiker, produktplanlægger, udvikler, projektleder i design- og produktionsvirksomheder. Du kan arbejde med alle typer af produkter – lige fra industrimaskiner til bølgeenergi– enten som udvikler eller som den, der integrerer de forretningsmæssige og tekniske aspekter. Du kan også forsætte med en 3-årig forskeruddannelse, som fører frem til en ph.d.-grad.
Læs mere om karrieremuligheder her.

Derfor skal du læse...

  • Du får en international orienteret uddannelse
  • Du kombinerer teknisk indsigt med forretningsforståelse
  • Du bliver ekspert i processen for produktudvikling

Bliv ingeniør i produktudvikling og innovation

Jesper læser produktudvikling og innovation