Skip to main content

Fagpakke: It-projektledelse

En lang række faktorer har indflydelse på, om et it-udviklings- eller -implementeringsprojekt bliver en succes. De tekniske udfordringer er langt fra de største. Derimod afhænger succesen i høj grad af, hvordan projektet bliver organiseret og ledet, og hvordan forholdet til beslutningstagere, leverandører, brugere og projektgruppe er. 

På fagpakken It-projektledelse får du redskaberne til at forstå, hvad der foregår i og omkring et it-projekt, og du vil blive rustet til at kunne håndtere både tekniske og organisatoriske udfordringer i et it-projekt, herunder bl.a. området omkring contract management. 

Forløbet gennemføres som en kombination af seminarer og selvstændigt arbejde. Tredje enkeltfag gennemføres sideløbende med de to andre enkeltfag.

 

Målgruppe

Ansatte i private eller offentlige virksomheder samt konsulenter, der arbejder som projektledere med ansvar for it-udviklingsprojekter eller it-implementeringsprojekter.

Fagpakken udbydes igen i foråret 2025


Sted

SDU Kolding
Universitetsparken 1
6000 Kolding

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

 
Studieordninger for linjen Organisation
Fagbilag for linjen Organisation

I forbindelse med dit studie på linjen Organisation  på SDU kan du læse om dine rettigheder i Studienævnet.