Skip to main content

Fagpakke: It og forretningsudvikling i SMV

Mange små og mellemstore virksomheder har et stort, uudnyttet potentiale for at anvende it-systemer til at optimere deres forretningsprocesser og på den måde enten effektivisere eller øge aktiviteten. Med udgangspunkt i en grundig analyse af processer, behov og systemkrav og efterfølgende vel tilrettelagt og gennemført implementering kan en relativt lille it-investering give store gevinster og være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden.

På denne fagpakke opnår du en teoretisk og anvendelsesorienteret viden om, hvordan du kan skabe forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder ved brug af it-systemer.

Fagpakken består af 3 enkeltfag på hver 5 ECTS-point.

  • Proces- og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder
  • Ledelse af systemimplementering i små og mellemstore virksomheder
  • Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder i praksis

 

Målgruppe

Personer, der arbejder med it og forretningsudvikling eller ændringsprocesser for eller i små og mellemstore virksomheder. Fagpakken er målrettet både leverandører og personer, der arbejder internt med udfordringerne.

 

Efterår 2024

Proces- og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder

6. september | 09.00 - 16.30

7. september | 08.30 - 12.30

27. september | 09.00 - 16.30

28. september | 08.30 - 12.30

 

Eksamen

3.-4. oktober Mundtlig eksamen

 

 

Ledelse af systemimplementering i små og mellemstore virksomheder

25. oktober | 09.00 - 16.30

26. oktober | 08.30 - 12.30

15. november | 09.00 - 16.30

16. november | 08.30 - 12.30

 

Eksamen

19. november                             | Aflevering

 

 

Online Metode undervisning

30. oktober 09.00-12.00

 

 

Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder i praksis

 

Eksamen

13. januar 2025 Aflevering

30.-31. januar 2025 Mundtlig eksamen

 

 

Sted

SDU Kolding

Universitetsparken 1

6000 Kolding

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

 
Studieordninger for linjen Organisation
Fagbilag for linjen Organisation

I forbindelse med dit studie på linjen Organisation  på SDU kan du læse om dine rettigheder i Studienævnet.