Skip to main content

Fagpakke: CoDesign

CoDesign inddrager de mennesker, som skal have gavn af innovative løsninger, i deres design. CoDesign kendes som bruger-orienteret produktudvikling i industrien, medarbejder-dreven innovation, og samskabelse med borgere i det offentlige.

Fagpakken udforsker CoDesign i udviklingsprocesser, der involverer mange forskellige interessenter i private og offentlige organisationer.

Den ruster deltagerne med designmetoder og teoretisk viden til at indtage roller som konsulent, facilitator, leder og strateg.

 

Målgruppe

Personer, der arbejder med udvikling af produkter, services, it, eller forandringsprocesser i private og i offentlige virksomheder

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, diskussioner og praktiske øvelser. Den tilrettelægges som studio-baseret læring i flerdages seminarer, der aktiverer den studerende og giver mulighed for sparring og feedback fra både undervisere og medstuderende. 

Fagpakken omfatter et antal hjemmeopgaver og afsluttes med et CoDesign-projekt i egen organisation. Den studerende bliver udfordret på at koble teori til egne praktiske erfaringer.

Forår 2024

Co-Design

05. februar |  09:00-16:00 (CoExplore)
06. februar |  09:00-16:00 (Deltagerobservation)
26. februar                    |  09:00-16:00 (CoCreate)
27. februar                    |  09:00-16:00 (Samskabelse)
04. marts                      |  09:00-16:00 (CoDevelop)
05. marts                        |  09:00-16:00 (Designting)
18. marts                        |  09:00-16:00 (Colearn)
19. marts                        |  09:00-16:00 (Colearn)
22. april                            |  09:00-16:00 (CoManage)

Eksamen

17. maj                                |  Skriftlig aflevering
28. maj                              |  Mundtlig eksamen

 

Sted

SDU Kolding
Universitetsparken 1
6000 Kolding

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

    
Studieordninger for linjen Organisation

 

Fagbilag for linjen Organisation

I forbindelse med dit studie på linjen Organisation  på SDU kan du læse om dine rettigheder i Studienævnet.