Skip to main content

Masterprojekt er den afsluttende del af masteruddannelsen i it, hvor du får mulighed for at fordybe dig i et emne og skabe ny viden til gavn for dig selv om din virksomhed. 

Masterprojekt

Med masterprojektet skal du vise, at du kan afgrænse en relevant problemstilling, behandle den ved anvendelse af teorier og metoder fra uddannelsen og formidle dine resultater til andre. Det vil for de fleste være oplagt at vælge et emne, der har relation til deres daglige arbejde. Samlet består masterprojektet af et skriftligt arbejde og en mundtlig prøve (forsvar af det skriftlige arbejde). Masterprojektets omfang er 15 ECTS - det samme som en fagpakke, og det normale er at afsætte et halvt år til opgaven.

Du får tilknyttet en vejleder fra det universitet, hvor du vælger at lave dit masterprojekt. Du kan med fordel overveje at arbejde sammen med 1-2 andre studerende om masterprojektet. I kan hjælpe hinanden med at læse tekster igennem, diskutere og holde hinanden i gang i processen. Uanset om du skriver alene, eller I er flere sammen, får du til eksamen en individuel bedømmelse for dit masterprojekt.

Masterprojektet vil oftest være den sidste aktivitet, du gennemfører som masterstuderende, men dette kan efter aftale fraviges, så du gennemfører projektet parallelt med den sidste af dine tre fagpakker.

Guide til masterprojekt