Skip to main content

Fagpakke: Business Continuity Management

På fagpakken Business Continuity Management får du redskaber til at styrke jeres forretningsprocesser, så de bliver mindre sårbare over for forskellige former for forstyrrelser. Når krisen er indtruffet, er det nemlig for sent at planlægge, hvilke initiativer, der skal igangsættes.

Fagpakken har både et internt- og et eksternt organisatorisk fokus, og du vil bl.a. komme til at arbejde med relevante standarder som NIS2, risikostyring og -evaluering of supply chain resilience, udvikling af business continuity-strategier og krisekommunikation.

Fagpakken udbydes igen i efteråret 2025

 

Sted

SDU Kolding
Universitetsparken 1
6000 Kolding

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

    
Studieordninger for linjen Organisation
Fagbilag for linjen Organisation

I forbindelse med dit studie på linjen Organisation  på SDU kan du læse om dine rettigheder i Studienævnet.