Skip to main content

Fagpakke: Cybersikkerhed, Privacy og regulering

I arbejdet med at sikre din organisation imod cyberangreb og øvrige brud på it-sikkerheden er det afgørende, at I får overblik over potentielle risici og de konsekvenser, det kan få for jeres organisation, hvis uheldet skulle opstå. Alt sammen kræver det, at din organisation arbejder professionelt med informationssikkerhedsprocedurer.

På denne fagpakke opnår du viden om og konkrete redskaber til at arbejde med styring af informationssikkerhed. Du vil bl.a. få redskaber til at lave en grundig risikoanalyse, der tager afsæt i netop jeres trusselsbillede, og du vil få viden om privacy, herunder relevant lovgivning som GDPR.

Målet med fagpakken er at give dig et helhedsorienteret syn på arbejdet med informationssikkerhed i en organisation, samt redskaber til, hvordan du kan få din ledelse til at optimere arbejdet med informationssikkerhed.

 

Målgruppe

Fagpakken er rettet mod personer, der ønsker at arbejde professionelt med informationssikkerhed i organisationer. Det kan fx være ledere eller medarbejdere med ansvar for udarbejdelse, implementering og evaluering af informationssikkerhedsprocedurer i organisationer eller teknikere, der arbejder med netværkssikkerhed eller softwaresikkerhed og har brug for en helhedsforståelse af, hvordan man kan arbejde med informationssikkerhed rent organisatorisk.

Fagpakken er for dig, der søger større viden om informationssikkerheds governance og privacy og efterspørger redskaber til grundige metoder til at analysere, beskrive og forstå organisationens informationssikkerhedsløsninger i relation til medarbejdere, brugere og/eller kunder.

Efterår 2024

Cybersikkerhed og Privacy - grundlæggende regulering 

4. september | 09.00 - 15.00

11. september | 09.00 - 15.00

18. september | 09.00 - 15.00

25. september | 09.00 - 15.00

2. oktober 09.00 - 15.00

Eksamen

9.-10. oktober Mundtlig eksamen

 

Cybersikkerhed og Privacy - governance og compliance 

6. november 09.00 - 15.00

13. november | 09.00 - 15.00

20. november | 09.00 - 15.00

27. november | 09.00 - 15.00

Eksamen

20. december                             | Skriftlig aflevering

14.-15. januar                              Mundtlig eksamen

 

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

 
Studieordninger for linjen Organisation
Fagbilag for linjen Organisation

I forbindelse med dit studie på linjen Organisation  på SDU kan du læse om dine rettigheder i Studienævnet.