Skip to main content

Skift mellem deltids- og fuldtidsforløb

Indskrivning, genindskrivning og skift mellem deltids- og fuldtidsforløb
Du har mulighed for i en vis udstrækning af skifte mellem fuldtidsuddannelse og den tilsvarende deltidsuddannelse på Syddansk Universitet.

På Syddansk Universitet, udbydes følgende hele uddannelsesforløb som både heltidsuddannelse og deltidsuddannelse.

Bacheloruddannelse i jura og jura på deltid (bachelor)

Kandidat i jura og jura på deltid (kandidat)

Kandidat i audiologopædi og Audiologopædi (kandidat) - deltid (obs. deltidsuddannelsen er på ubestemt tid lukket for optagelse)

Bacheloruddannelse i Bibliotekskundskab og videnskommunikation og Bibliotekskundskab og videnskommunikation (bachelor) - deltid

Kandidat i pædagogik og Pædagogik (kandidat) - deltid

 

 

 

Skift fra fuldtidsforløb til deltidsforløb
Du kan skifte fra fuldtidsstudiet til den tilsvarende deltidsuddannelse.

Da man ifølge deltidsbekendtgørelsen ikke samtidigt kan indskrive sig til enkeltfag, der er en del af heltidsuddannelsen, vil vi bede dig om at bekræfte, at du efter vores registrering af din optagelse på deltidsforløbet, vil blive udmeldt af fuldtidsforløbet.

Se mere om, hvordan du kan søge om optagelse på de forskellige deltidsuddannelser: www.sdu.dk/efteruddannelse

I perioden fra ansøgningsfristen, kan du fortsætte på fuldtidsforløbet, inkl. eksamener, indtil du bliver indskrevet på deltidsforløbet pr. 1. september/1. februar. Herefter vil du blive lukket på fuldtidsforløbet.

Hvis du bliver optaget, kan du efter indskrivning på deltidsforløbet søge om meritoverførsel af fag bestået på fuldtidsforløbet.

Ansøgning om merit skal sendes til studienævnet, der også er behjælpelig med yderligere oplysninger.

Du skal være opmærksom på, at regler om gennemførelse af deltidsforløbet er forskellig fra reglerne om gennemførelse på den tilsvarende fuldtidsforløbet. Du bedes orientere dig i studieordningen for din deltidsuddannelse.

 

Skift fra deltidsforløb til fuldtidsforløb
Der kan ikke søges om overflytning eller studieskift fra deltidsstudiet til fuldtidsstudiet. Ønsker du at fortsætte dit studie på fuld tid, skal du søge om optagelse på lige fod med alle andre ansøgere og du skal opfylde de samme adgangskrav og tidsfrister, som gælder for optag på fuldtidsstudiet. Du kan søge om optagelse på bacheloruddannelser på www.optagelse.dk og optagelse på kandidatuddannelser på ansøgningsportalen.

Du kan efter indskrivning på fuldtidsforløbet søge det pågældende studienævn om meritoverførsel af fag bestået på deltidsforløbet.

 

Genindskrivning fra deltidsstudie til fuldtidsstudie
Du kan kun søge om genindskrivning på et fuldtidsstudie, hvis du tidligere har været indskrevet på samme fuldtidsstudie.

 

Genindskrivning på fuldtidsstudiet, når du har foretaget et skift fra fuldtidsstudiet til deltidsstudiet

Få vejledning om genindskrivning her:

Bacheloruddannelser: 6550 1051
Kandidatuddannelser: 6550 1052

Genindskrivning på et deltidsstudie
Har du udmeldt dig fra et deltidsstudie og ønsker at genoptage deltidsstudiet, skal du kontakte Syddansk Universitets efteruddannelse på efteruddannelse@sdu.dk eller telefon 6550 1054. Om genindskrivning er muligt afhænger af om der er plads på det pågældende semester eller om der fra studiets side er stillet krav om beståelse af bestemte fag.

Du kan i øvrigt orientere dig om reglerne for gennemførelse, i studieordningen for din deltidsuddannelse.

Særligt for jura på deltid (bachelor): For at blive genindskrevet på deltidsforløbet, skal du have bestået fagene på 1. semester, og der skal være en ledig plads på det semester du ønsker at blive genoptaget på. Har du ikke bestået disse, skal du søge om at blive optaget på ny på deltidsuddannelsen via ansøgningsportalen.

Heltidsuddannelser på deltid er reguleret af følgende love og bekendtgørelser:

Samt i øvrigt reguleret af de enkelte uddannelsers studieordninger for såvel heltidsstudiet som for deltidsstudiet.

Sidst opdateret: 25.09.2020