Skip to main content
DA / EN

Du arbejder måske som lærer, pædagog eller sygeplejerske og tænker, at det er tid til at videreuddanne sig. Måske drømmer du om at foretage et karriereskift og kvalificere sig til at arbejde med undervisning på et lærer- eller pædagogseminarium, arbejde som pædagogisk konsulent i en kommune eller organisation eller arbejde med pædagogisk udvikling og ledelse inden for din nuværende profession.

Måske har du endnu ikke haft modet, tiden eller muligheden for at gå i gang med en kandidatuddannelse på fuld tid. 

Fleksibel i forhold til dit job

På deltidskandidatuddannelsen i Pædagogik har du mulighed for over fire år at opnå en kandidatgrad i pædagogik. Uddannelsen er fleksibelt tilrettelagt. Timerne er placeret sent om eftermiddagen en til to gange om ugen, og arbejdsmængden er tilpasset efter, så du har mulighed for at passe dit eventuelle fuldtidsjob i dagtimerne.

Deltidskandidatuddannelsen i Pædagogik (digital)

Til de kommende studerende

Deltidskandidatuddannelsen i pædagogik (digital) er fleksibelt tilrettelagt. Hvert semester er der 3 undervisningsgange, hvor du møder fysisk ind, i begyndelsen, midten og slutningen af semestret. Når du møder ind, vil du f.eks. møde nogle af studerende fra de andre hold. De 10 andre gange er digitale, og her foregår undervisningen derhjemme bag computeren over en digital platform.

Typisk forløber undervisningen på den måde, at underviseren holder oplæg og gennemgår emner og tekster. Undervejs vil der være mulighed for at stille spørgsmål. Der vil ligeledes typisk under hver undervisningsgang være gruppearbejde med cases, tekster eller spørgsmål, som foregår i digitale rum i studiegrupper.

Den digitale undervisningsform gør, at du fleksibelt kan passe dit arbejde, samtidig med at du gennemfører en kandidatuddannelse.  Undervisningen foregår typisk 1-2 aftener om ugen fra klokken 17-20 i tidsrummet 1. september-1.december eller fra 1. februar til 1. juni. Eksamen ligger typisk i januar, slutningen af maj eller juni.

Har du ikke mulighed for at deltage, når der er undervisning, vil tekster, undervisningsmateriale og slides være tilgængelige. I nogle tilfælde vil videoforelæsninger også være tilgængelig på den digitale platform, uddannelsen bruger.

Uddannelsens indhold

På første år får du indsigt i, hvordan velfærdsprofessionerne har udviklet sig samt hvilke aktuelle udfordringer, de pædagogiske professioner står overfor. Du får desuden indblik i, hvordan den samfundsmæssige udvikling har påvirket den pædagogiske sektor og uddannelsesverdenen. Hvorfor reformeres den pædagogiske sektor konstant? Endelig stifter du bekendtskab med aktuelle retninger og traditioner inden for den pædagogisk forskning.

På andet år får du grundlæggende indsigt i emner som læring og viden. Hvordan indgår dette i pædagogisk arbejde, og hvordan kan du bruge denne viden som afsæt for udvikling af pædagogisk arbejde. Du får ligeledes mulighed for at fordybe dig i f.eks. fag som interkulturel pædagogik eller etik og værdier.

På tredje år opnår du grundlæggende og konkrete erfaringer med forskningsteori og metode samt forsøgs- og udviklingsarbejde. Du får desuden mulighed for at fordybe dig i et aktuelt valgfag f.eks. Ledelse af projekter i organisationer eller valgfag udbudt af andre studier og som er forhåndsgodkendt af Studienævnet.

Fjerde år er afsat til specialet. Her får du mulighed for at fordybe dig i et emne inden for det pædagogiske område og anvende videnskabelig metode under kyndig vejledning.

I løbet af studiet møder du anerkendte forskere, som alle arbejder med pædagogisk forskning og udvikling. Studiet forsøger at kombinere forholdet mellem teori og praksis. I de enkelte fag har du gennem opgaver og øvelser mulighed for at fordybe dig i emner, som er relevante og vedkommende for dig og din praksis.

3 gode grunde...

  • Der er stort behov for akademikere med pædagogiske færdigheder, både i den offentlige og den private sektor.
  • Du tilegner dig en bred række færdigheder, der sammenkobler både teori og praksis.
  • Du har mulighed for at tone din faglige profil via bl.a. opgaveemner og valg undervejs osv.