Jura

På bacheloruddannelsen i Jura opnår du indsigt i en lang række juridiske discipliner. Det gælder alt fra formueret, forvaltningsret, EU-ret og strafferet til forholdet mellem ret og samfund.

FIND INFO OM STUDIESTARTEN
  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse udbydes på dansk