Skip to main content
DA / EN

Vil du kunne finde informationer og formidle dem til andre mennesker? Vil du lære, hvordan du sætter viden i system og kommunikerer den? Så er Biblioteksvidenskab, it og kommunikation lige noget for dig.

Uddannelsens kernefaglighed er informationsvidenskab, kulturformidling og ledelse af projekter og vidensprocesser i virksomheder og organisationer.

Ud og oplev virkeligheden

Du vil blandt andet blive undervist i analyse og organisering af information og viden, målgrupper og videns- samt smagskulturer, biblioteket som videns- og kulturinstitution og webbaseret informationssøgning samt IT-pædagogik.

På uddannelsen gør vi også meget ud af, at du ikke kun skal få din viden fra bøgerne. Derfor tager vi på ekskursioner til steder, hvor du kan se, hvordan arbejdet foregår i virkeligheden.

Med en BA i 'Biblioteksvidenskab, IT og kommunikation' vil du blive fremtidssikret i et fag, der giver jobmuligheder inden for det private og offentlige arbejdsmarked, hvor der er behov for håndtering og organisering af viden - fra bøger på biblioteket til det flow af viden, der strømmer gennem en kultur- eller erhvervsvirksomheds hverdag.

Uddannelsen svarer til den treårige bacheloruddannelse i Biblioteksvidenskab, it og kommunikation, men er tilrettelagt på deltid og varer derfor 5 år.

3 gode grunde...

  • På uddannelsen bliver du klædt godt på til arbejdsmarkedet gennem samarbejder med biblioteker og erhvervsvirksomheder samt gennem muligheden for et projektorienteret forløb i en virksomhed eller organisation.
  • Biblioteksuddannedes kompetencer inden for informationshåndtering og vidensformidling er i stigende grad efterspurgte i stadigt flere brancher, og dine karrieremuligheder er derfor mange.
  • Du får tæt kontakt til undervisere og de øvrige informations- og kommunikationsstuderende på SDU Kolding, hvor et imødekommende studiemiljø har stor prioritet.