Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Tysk er en bacheloruddannelse på 3 år. På 3.-året skal du vælge et tilvalg eller et sidefag, og på den måde skabe din egen unikke profil. Se dine muligheder. 

 

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte fag ved at klikke på faget i skemaet.

En central del af et tyskstudium er selvfølgelig at blive flydende og sikker i tysk, både skriftligt og mundtligt. Derfor skal du have fag inden for Sprogfærdighed.

Derudover skal du beskæftige dig med 3 hovedområder:

  • Litteratur og kultur
  • Samfund og Historie
  • Sprogvidenskab

Samt fagene Emneorienteret studieteknik og Videnskabsteori.

Inden for de tre hovedområder skal du både have obligatoriske kurser, hvor du tilegner dig de relevante metoder og teorier inden for faget og et overblik over grundstoffet, og valgfag hvor du har mulighed for at gå i dybden med enkelte emner.

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Efter endt bacheloruddannelse på Tysk skal du læse videre på en kandidatuddannelse. Igen er det op til dig og dine interesser at kombinere de mange muligheder. Dit valg kan åbne op for helt nye jobmuligheder.

Som den eneste tyskuddannelse i landet har vi to forskellige kandidatuddannelser – en to-faglig, der bl.a. giver adgang til at undervise i gymnasiet, og en et-faglig, der i højere grad sigter mod ansættelse i offentlige og private virksomheder og organisationer.