Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

 Traditionelt retter uddannelsen i tysk sig mod undervisning i gymnasiet eller forskning på universitetet, men mange af vores uddannede finder jobs i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor.

Du kan få job inden for undervisning og formidling, journalistik, turisme, marketing, i kommunikationsafdelinger, i ministerier, styrelser og på ambassader.

Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

  • Formidle din viden om de tysksprogede landes kultur, historie og samfund, tysksproget litteratur og tysk sprog og lære andre sproget på højt niveau.
  • Arbejde med kommunikationsopgaver, hvor viden om tyske forhold og sproglige kompetencer i skriftligt og mundtligt tysk er centrale.
  • Oversætte begge veje mellem tysk og dansk.
 

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

  • Gymnasielærer (adjunkt/lektor)
  • Underviser
  • Litteraturformidler
  • Oversætter
  • Projektkoordinator i en international virksomhed
  • Kommunikationsmedarbejder

Hvis du vil være gymnasielærer, så vil det næsten altid være et krav, at du kan undervise i to fag. Det betyder, at du skal vælge sidefag i et gymnasierettet fag, som fx Historie eller Matematik.