Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

 Traditionelt retter uddannelsen i tysk sig mod undervisning i gymnasiet eller forskning på universitetet, men mange af vores uddannede finder jobs i det private erhvervsliv eller i den offentlige sektor.

Du kan få job inden for undervisning og formidling, journalistik, turisme, marketing, i kommunikationsafdelinger, i ministerier, styrelser og på ambassader.


Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

  • Formidle din viden om de tysksprogede landes kultur, historie og samfund, tysksproget litteratur og tysk sprog og lære andre sproget på højt niveau.
  • Arbejde med kommunikationsopgaver, hvor viden om tyske forhold og sproglige kompetencer i skriftligt og mundtligt tysk er centrale.
  • Oversætte begge veje mellem tysk og dansk.
 

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

  • Gymnasielærer (adjunkt/lektor)
  • Underviser
  • Litteraturformidler
  • Oversætter
  • Projektkoordinator i en international virksomhed
  • Kommunikationsmedarbejder

Hvis du vil være gymnasielærer, så vil det næsten altid være et krav, at du kan undervise i to fag. Det betyder, at du skal vælge sidefag i et gymnasierettet fag, som fx Historie eller Matematik.