Skip to main content

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

Desuden skal du opfylde følgende mindstekrav:

  • Når du søger om optagelse i kvote 1, skal du have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i din adgangsgivende eksamen eller et gennemsnit på 7,0 i Matematik A
  • Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du bestå en optagelsesprøve

Garanteret optagelse med 6,0 i gennemsnit

Hvis du har et karaktergennemsnit på 6,0 eller højere i din adgangsgivende eksamen, er du garanteret en studieplads i kvote 1. Du behøver derfor ikke søge optagelse i kvote 2.

Optagelse i kvote 2

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Det kan desuden være relevant at søge i kvote 2, hvis du har minimum 7,0 i Matematik A, men dit samlede karaktergennemsnit er under 6,0. Så er du nemlig kvalificeret til optagelse i kvote 1, men du er ikke garanteret en studieplads.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi altid også, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.