Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav og optagelse

Hvis du vil søge om optagelse på bacheloruddannelsen i Anvendt matematik og Matematik, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 1. Adgangsgivende eksamen
 2. De specifikke adgangskrav:
  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik A

3. Karakterkrav hvis du søger om optagelse i kvote 1:

 • Enten et gennemsnit på mindst 6,0 fra din adgangsgivende eksamen (uden hurtigstartsbonus)
 • Eller et gennemsnit på mindst 6,0 i en Matematik A

Bemærk, at den adgangsgivende eksamen og alle fag ved de specifikke adgangskrav skal være bestået med minimum karakteren 2,0, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2

Opfylder du ikke karakterkravet?

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, kan du stadig søge om optagelse i kvote 2 og deltage i en optagelsesprøve. Du kan søge om optagelse i kvote 2 fra 1. februar og senest 15. marts kl. 12:00.

Hvis du kun søger i kvote 1, kan du supplere for at forbedre dit karaktergennemsnit i Matematik A – også selvom du allerede har bestået faget. Hvis du supplerer for at opfylde karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Mangler du et fag eller et niveau?

Du har mulighed for at supplere de fag eller niveauer du mangler for at opfylde de specifikke adgangskrav.

Hvis du søger i kvote 2, eller hvis du opfylder karakterkravet via karaktergennemsnittet fra din adgangsgivende eksamen, så skal din supplering være afsluttet inden studiestart.

Hvis du kun søger i kvote 1, og dit suppleringsfag er afgørende for, om du opfylder karakterkravet, skal suppleringen være afsluttet inden 5. juli. Eksamensbeviset skal du uploade til din ansøgning på www.optagelse.dk senest 5. juli kl. 12.

Har du tilsvarende kvalifikationer?

Hvis du mener, du har kvalifikationer, der svarer til det krævede niveau, kan du kontakte dit lokale VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel kompetencevurdering (IKV).

Alternativt kan du søge en dispensation. Læs mere om dine muligheder for dispensation her.


Garantikvotient

Hvis du har et eksamensgennemsnit fra den adgangsgivende eksamen på mindst 7,0 er du garanteret en studieplads. Det betyder, at du kan søge i kvote 1 og ikke behøver at deltage i en adgangsprøve.

Optag i kvote 2 (2020)

Optagelsesprøven til bacheloruddannelsen i Matematik og Anvendt matematik består af følgende elementer:

 1. uniTEST
 2. Forelæsning (Fagspecifik test)

uniTEST

uniTEST vurderer din generelle studieegnethed inden for følgende områder, som vægter lige højt:

 • Kritisk tænkning
 • Kvantitativ tænkning
 • Sproglig tænkning
Testen varer 2,5 time og består af 90 spørgsmål. Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmålene.

Forelæsning (Fagspecifik test)

Formålet med forelæsningen er, at give dig indsigt i uddannelsens indhold, fag og overordnede formål, samt at afstemme dine forventninger til den arbejdsindsats og engagement som kræves på studiet. Deltagelse er obligatorisk.

Udvælgelsesprocessen

Den samlede vurdering, der afgør fordelingen af pladser i kvote 2, sker ud fra uniTEST resultatet, men forudsætter deltagelse i forelæsningen.

Praktisk information om optagelsesprøven

18. og 19. april afholdes der uniTEST og forelæsning på SDU. Du skal regne med at afsætte en hel dag til deltagelsen.

Søger du ind på flere naturvidenskabelige uddannelser, hvor den fagspecifikke test består i en forelæsning, skal du kun deltage i forelæsningen på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest.
Er Biologi, BMB og/eller Biomedicin blandt dine prioriteter, skal du desuden løse en skriftlig opgave, men kun på den naturvidenskabelige uddannelse, du har prioriteret højest. 

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet

Hvis du bor eller opholder dig i udlandet på de dage hvor testene afholdes, har du stadig mulighed for at deltage via en onlineforbindelse. Læs mere om deltagelse fra udlandet.Optagelsestal og adgangskvotient

Optagelsestal 2019

Antal studiepladser 75
Fordeling (%) i kvote 1/2 75/25
 Kvotient i kvote 1 Alle optaget

Optagelsesområdenummer på denne uddannelse er 17064.

Varsling af nye adgangskrav fra 2021

SDU indfører nye karakterkrav på alle bachelor- og diplomingeniøruddannelser fra 2021. Læs mere om kravene, og hvad de betyder for dig.

Hold dig opdateret

Få information om vigtige frister og vejledning direkte i din mailbox.

Tilmeld dig nu!

Gode råd til dit studievalg

Vi har samlet en guide med gode råd. De er gode at have med i dine overvejelser, når du vælger studie.

Bliv klar til dit studievalg

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies