Studieliv

Studiestart

Vi lægger vægt på, at du som ny studerende på en naturvidenskabelig bacheloruddannelse får en masse inspiration og viden om dit fag og samtidig lærer dine medstuderende at kende.

De sociale studiestartsaktiviteter er primært koncentreret omkring de tre første uger. Her er der arrangeret en lang række spændende events, hvor i alt 55 tutorer vil hjælpe dig godt i gang med studiet.

Studiegrupper

Som en del af studiestarten bliver alle studerende del af en studiegruppe bestående af ca. 5 studerende. Ældre studerende, der har gennemført et særligt vejlederkursus, er tilknyttet studiegrupperne som studiegruppevejledere og faciliterer på det første semester en række faglige aktiviteter i samarbejde med underviserne.

Studiegrupperne sætter fokus på både faglige, sociale og studietekniske kompetencer i overgangen fra gymnasieelev til universitetsstuderende.

Undervisningsformer

Når du læser en naturvidenskabelig uddannelse på SDU, er undervisningen i de enkelte kurser bygget op omkring tre-fase-modellen. Modellen består af en introduktionsfase, en træningsfase og en studiefase. Det betyder i praksis, at undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde og projektarbejde.

Naturvidenskabelig forskning er i høj grad internationalt orienteret.  Derfor vil du opleve, at næsten alt undervisningsmateriale er på engelsk, ligesom en stor del af undervisningen foregår på engelsk.

Ud over den skemalagte undervisning vil der være forberedelse og obligatoriske opgaver, som du har mulighed for at lave en del af sammen med din studiegruppe. Der er plads til individuelle studiemetoder; nogle løser opgaverne bedst i et livligt kollegiekøkken, mens andre benytter roen på universitetets studiepladser, hvor der også er plads til større grupper.

På første studieår kan du forvente at have ca. 20-25 timers skemalagt undervisning om ugen. Derudover skal du regne med at bruge ca. 20 timer om ugen på forberedelse og opgaveløsning. I løbet af uddannelsen falder mængden af skemalagt undervisning gradvist, mens mængden af forberedelse og opgaveløsning stiger tilsvarende.

I de to cirkler kan du se, hvordan henholdsvis det faglige indhold i kurserne og undervisningsformerne cirka er fordelt på dit første undervisningsår.

Hverdagen som studerende 

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kunne se ud for en studerende på første semester af Matematik:

Mandag
8.15-10: Calculus for Matematik (forelæsning)
12.15-14: Introduktion til matematiske metoder (eksaminatorium)

Tirsdag
8.15-10: Introduktion til matematiske metoder (forelæsning)
10.15-12: Introduktion til fag, forskning og fællesskab (eksaminatorium)
12.15-14: Lineær algebra (forelæsning)
14.15-16: Calculus for Matematik (forelæsning)

Onsdag
10.15-12: Lineær algebra (eksaminatorium)
14.15-16: Calculus for Matematik (eksaminatorium)

Torsdag
8.15-10: Introduktion til matematiske metoder (eksaminatorium)
12.15-14: Lineær algebra (forelæsning)

Fredag
8.15-10: Calculus for Matematik (eksaminatorium)
10.15-12: Introduktion til matematiske metoder (forelæsning)
12.15-14: Lineær algebra (eksaminatorium)

Undervisningen på universiteter starter traditionelt set altid kvart over. Som udgangspunkt varer en undervisningslektion 45 minutter. Derefter er der et kvarters pause, hvorefter undervisningen starter igen.

Dit sociale studieliv

De matematikstuderende på SDU er en del af studenterforeningen på Institut for Matematik og Datalogi,IMADA Fagråd. Fagrådet arbejder for et godt studiemiljø og er samtidig en studenterpolitisk forening. Fagrådet planlægger sociale og faglige arrangementer, for eksempel temafester, brætspilsaftener, virksomhedsbesøg og programmeringskurser. Alle studerende fra Datalogi, Anvendt matematik, Matematik og Matematik-Økonomi er medlemmer af IMADA Fagråd.

Livet som studerende i Odense byder på meget andet end dit studie. På universitetet og i byen finder du tilbud til både fest og fritid. Følg linket herunder og læs om dit sociale studieliv og få gode råd om at finde bolig i Odense.

Læs mere om det sociale studieliv