Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på uddannelsen, optages du i første omgang på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer 3 år, og hvert studieår er opdelt i 2 semestre. 

På uddannelsen skal du vælge mellem to profiler – kommunikation eller medier.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

Profilen kommunikation

Du lærer at lave en kommunikationsplan, at producere gode tekster til forskellige målgrupper, du får viden om både intern og ekstern kommunikation, ligesom visuel analyse og design er en del af undervisningen.
Innovation, projektledelse, teambuilding og interkulturel kommunikation er også en del af denne profil. 

En række kurser er fælles for de to linjer, f.eks. valgfag og markedskommunikation, kommunikationsteori og organisationskommunikation.

Profilen medier

Undervisningen består af både teori og praktiske øvelser, så du lærer, hvordan du planlægger og designer undersøgelser, laver interviews og andre kommunikationsopgaver. Du får en særlig indsigt i massemediernes historie og udvikling, som gør dig i stand til at udnytte mediernes rolle i kommunikationsmæssig sammenhæng. Med profilen medier får du viden om medier, der kan hjælpe virksomhederne med deres kommunikation på en række forskellige platforme.

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Med den 3-årige bacheloruddannelse i International virksomhedskommunikation kan du vælge at søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre. Det kan du enten gøre på vores overbygningsuddannelse i International virksomhedskommunikation eller på en helt anden kandidatoverbygning og skabe din egen profil.