uniTEST på SDU

Hvad er uniTEST?

uniTEST er en multiple choice test, der består af 90 spørgsmål og varer 2,5 timer. Det er en kognitiv test, der vurderer din generelle studieegnethed indenfor følgende områder:

 • Kritisk tænkning
  Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.
 • Kvantitativ tænkning
  Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 
 • Sproglig tænkning

  Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

De tre områder vægter lige meget i din samlede score efter uniTEST.

uniTEST tilbydes både i en dansk og en engelsk version.

Prøv selv: Svar på 30 spørgsmål fra uniTEST

Bliv klar til uniTEST

Du bliver ikke testet i et bestemt pensum eller fagområde, som du skal kunne på forhånd. Alt hvad du skal vide for at svare på spørgsmålene, fremgår af testen. Læs vores gode råd her:

 • Du kan forberede dig på, hvordan du griber spørgsmålene an, planlægger og udnytter tiden bedst.
 • Gå videre i stedet for at gå i stå. Der er nemlig ikke lang tid til hvert spørgsmål, så det er vigtigt, at du ikke går i stå ved noget, som er svært for dig at svare på. Gå hellere videre og vend tilbage til de vanskelige spørgsmål senere.
 • Det er en god idé at læse en masse bøger, aviser og artikler i perioden op til testen, så du træner og optimerer din læsehastighed.
Vær opmærksom på

SDU samarbejder ikke med private kursusleverandører, der udbyder forberedelseskurser til uniTEST i kvote 2.

Sådan tilmelder du dig uniTEST

Når du har søgt optagelse i kvote 2, får du adgang til SDU’s selvbetjeningsplatform, Optag SDU. Her kan du løbende følge din ansøgning, og det er også her, du skal tilmelde dig uniTEST.

Når du tilmelder dig, kan du angive én af de fem testdatoer (15.-19. april), hvor du ikke ønsker at deltage i test. Vi kan desværre ikke imødekomme specifikke dato-ønsker, da vi kun kan teste et begrænset antal ansøgere ad gangen.

D. 6. april får du besked om datoen for din testdeltagelse. Herefter åbner vi for, at du selv kan booke det specifikke tidspunkt på dagen. Booking af testtidspunkt sker efter først-til-mølle-princippet.

Sådan foregår testen

Deltagelse i uniTEST sker vha. fjernovervågning, da vi har behov for at sikre, at testen gennemføres efter reglerne. Du vil løbende modtage den nødvendige information, men allerede nu kan du læse om de krav, det stiller til dig som testdeltager.

Læs om deltagelse i uniTEST vha. fjernovervågning

Prøvevilkår for ansøgere med særlige behov

Er du ordblind (dysleksi) eller talblind (dyskalkuli), eller  har du en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne på særlige vilkår.

Testdeltagelse på særlige vilkår betyder, at du som minimum får 25 % ekstra tid til at gennemføre uniTEST, og at du i tilfælde af ordblindhed får lov til at bruge it-rygsæk eller lignende computerprogrammer for ordblinde.

SDU godkender samme hjælpemidler som tilbydes i SPS systemet. (Personlig støtte i form af mentor, studiestøtteperson undtaget).

Sådan søger du om særlige prøvevilkår

 1. Du skal udfylde din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk
 2. Når du har søgt, får du adgang til Optag SDU, hvor selv skal tilmelde dig optagelsesprøverne. Her kan du klikke af, at du vil deltage i prøverne på særlige vilkår. Du skal samtidig uploade relevant dokumentation for, at du er ordblind (dysleksi), talblind (dyskalkuli) eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse. Endelig skal du uploade en beskrivelse af dine udfordringer og dine behov i testsituationen.

Særlige vilkår under dit studie

Hvis du får tildelt særlige prøvevilkår i forbindelse med din ansøgning om optagelse, vedrører afgørelsen kun din deltagelse i optagelsesprøven.

Hvis du bliver tilbudt en studieplads på SDU, bør du henvende dig til SPS med henblik på at søge om hjælpemidler, støttetimer mm. i forbindelse med dit studie. Vær opmærksom på, at der kan være andre krav til dokumentation, når du søger SPS. Vi anbefaler, at du søger inden studiestart, da der ellers kan være længere sagsbehandlingstid vedr. hjælpemidler.

Læs mere om SPS.