Skip to main content

uniTEST på SDU

Hvad er uniTEST?

uniTEST er en multiple choice test, der består af 95 spørgsmål og varer 2,5 timer. Du gennemfører testen online fra din egen computer.

Testen er en kognitiv test, der vurderer din generelle studieegnethed indenfor følgende områder:

 • Kritisk tænkning
  Denne del af testen handler om generelt at kunne analysere, argumentere og træffe beslutninger, på baggrund af de informationer spørgsmålene stiller til rådighed. Kritisk tænkning er relevant inden for alle universitetsområder.
 • Kvantitativ tænkning
  Denne del af testen handler om at løse problemer og håndtere informationer i spørgsmål, der indeholder alment forståelige kvantitative oplysninger som fx tal, regneark, tekst og grafer. 
 • Sproglig tænkning

  Denne del af testen handler om at kunne forstå meningen med en tekst og vurdere de sociale og kulturelle sammenhænge, som teksten er et udtryk for.

De tre områder vægter lige meget i din samlede score efter uniTEST.

uniTEST tilbydes både i en dansk og en engelsk version.

I 2021 afholdes uniTEST i perioden mellem d. 1. marts og 14. april. Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning om optagelse.

Prøv selv: Svar på 30 spørgsmål fra uniTEST

Bliv klar til uniTEST

Du bliver ikke testet i et bestemt pensum eller fagområde, som du skal kunne på forhånd. Alt hvad du skal vide for at svare på spørgsmålene, fremgår af testen. Læs vores gode råd her:

 • Du kan forberede dig på, hvordan du griber spørgsmålene an, planlægger og udnytter tiden bedst.
 • Gå videre i stedet for at gå i stå. Der er nemlig ikke lang tid til hvert spørgsmål, så det er vigtigt, at du ikke går i stå ved noget, som er svært for dig at svare på. Gå hellere videre og vend tilbage til de vanskelige spørgsmål senere.
 • Det er en god idé at læse en masse bøger, aviser og artikler i perioden op til testen, så du træner og optimerer din læsehastighed.
Vær opmærksom på

SDU samarbejder ikke med private kursusleverandører, der udbyder forberedelseskurser til uniTEST i kvote 2.

Testbaseret optag i kvote 2

uniTEST er en del af SDU's særlige optagelsesprøve, som du skal bestå for at blive vurderet til en studieplads i kvote 2.
Læs mere om forløbet og hvilke øvrige tests, der indgår i prøven, i afsnittet om optagelsesprøven på uddannelsens side.

Læs mere om testbaseret optag i kvote 2