Menu

Dispensation fra de specifikke adgangskrav

Hvis du ikke opfylder de specifikke adgangskrav, er det muligt at søge dispensation fra disse, hvis du mener, at du har erhvervet tilsvarende kvalifikationer efter afslutning af din adgangsgivende eksamen.

Det er nødvendigt, at du kan dokumentere dine alternative kvalifikationer i forbindelse med dispensationsansøgningen.

Du kan opnå dispensation fra de specifikke adgangskrav, hvis

  • der foreligger en form for prøve eller test, som kan anses for at være på eller over det krævede niveau.

Når vi vurderer dine kvalifikationer, sammenligner vi dem med det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende gymnasiale fag (STX/HF).

Bilag til din ansøgning om dispensation

Sammen med din ansøgning om dispensation for specifikke adgangskrav, skal du uploade dokumentation for:

  • de kvalifikationer, du mener svarer til adgangskravene.

Fritagelse fra de specifikke adgangskrav

Bemærk, du kan ikke søge om at blive fritaget fra et af de specifikke adgangskrav, heller ikke hvis, du har:

  • opnået gode karakterer i samme fag på lavere niveau 
  • erhvervserfaring inden for det pågældende fag 
  • bestået andre fag med relevans for fag for uddannelsen
  • motivation for at begynde på uddannelsen
  • har været ramt af usædvanlige forhold

eller hvis du ikke havde:

  • mulighed for at tage faget som en del af din adgangsgivende eksamen 
  • kendskab til reglerne

Måske har du mulighed for Individuel Kompetence Vurdering (IKV)?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, til den uddannelse, som du søger optagelse på, men mener at du på anden vis har opnået kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangskravene, kan du henvende dig hos et VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel Kompetence Vurdering (IKV) i det pågældende fagniveau.

Vurderingen sker på baggrund af den dokumentation, du fremlægger, samt evt. forskellige test eller prøver, du bliver stillet.

På baggrund af den individuelle kompetencevurdering kan du få udstedt et kompetencebevis. Et kompetencebevis anerkendes på lige fod med et eksamensbevis for det pågældende fag, og dermed som bevis på, at du opfylder det specifikke adgangskrav.

Fristen for at indsende et kompetencebevis er den samme som for at indsende et supplerende eksamensbevis, nemlig inden 5. juli kl. 12:00 eller inden studiestarten 31. august, hvis der mulighed for sommersupplering på uddannelsen.

Kontakt dit lokale VUC for nærmere information.

Hvis du søger med en Rudolf Steiner-eksamen

Ansøgere med Rudolf Steiner-uddannelse vurderes mhp. opfyldelse af de gymnasialt fastsatte specifikke adgangskrav ud fra antallet af timer gennemført på 10., 11., 12. klassetrin. Du kan læse mere om særlig tilladelse med en Rudolf Steiner uddannelse her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies