Skip to main content

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav?

Universitetet har mulighed for at dispensere eller rettere for at give dig en særlig tilladelse til at søge optagelse, hvis du kan dokumentere, at du lever op til adgangskravene på anden måde end via de gymnasiale fag på bestemte niveauer.

Det er nødvendigt, at du kan dokumentere dine alternative kvalifikationer i forbindelse med dispensationsansøgningen.

Hvornår skal du søge?

Du skal søge senest 15. marts kl. 12.00.

Du kan opnå dispensation fra de specifikke adgangskrav, hvis:

 • der foreligger en form for prøve eller test, som er på eller over det krævede niveau
 • du har et vidnesbyrd fra en Rudolf Steinerskole med det krævede fag

Når vi vurderer dine kvalifikationer, sammenligner vi dem med det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende gymnasiale fag (stx/hf/hhx/htx).

Bilag til din ansøgning, når du søger om dispensation

 • Dispensationsansøgning
 • Dokumentation for dine kvalifikationer, fx eksamensbevis og fagbeskrivelser fra anden uddannelsesinstitution

Du kan ikke fritages fra de specifikke adgangskrav

Heller ikke hvis, du har:

 • opnået gode karakterer i samme fag på lavere niveau 
 • erhvervserfaring inden for det pågældende fag 
 • bestået andre fag med relevans for fag for uddannelsen
 • motivation for at begynde på uddannelsen
 • været ramt af usædvanlige forhold

eller hvis du

 • ikke havde mulighed for at tage faget som en del af din adgangsgivende eksamen 
 • eller ikke havde kendskab til reglerne

Måske har du mulighed for Individuel Kompetence Vurdering (IKV)?

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, til den uddannelse, som du søger optagelse på, men mener at du på anden vis har opnået kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangskravene, kan du henvende dig hos et VUC og høre om dine muligheder for at få lavet en Individuel Kompetence Vurdering (IKV) i det pågældende fagniveau.

Vurderingen sker på baggrund af den dokumentation, du fremlægger, samt evt. forskellige test eller prøver, du bliver stillet.

På baggrund af den individuelle kompetencevurdering kan du få et kompetencebevis. Et kompetencebevis anerkendes på lige fod med et eksamensbevis for det pågældende fag, og dermed som bevis på, at du opfylder det specifikke adgangskrav.

Fristen for at indsende et kompetencebevis er den samme som for at indsende et supplerende eksamensbevis, nemlig inden 5. juli kl. 12 eller inden studiestarten 31. august, hvis der mulighed for sommersupplering på uddannelsen. Kontakt dit lokale VUC for nærmere information.

Individuel Kompetence Vurdering til engelsksprogede uddannelser
Du kan ikke bruge et kompetencebevis i Engelsk B, hvis du søger optagelse på en engelsksproget uddannelse, da et af adgangskravene til disse uddannelser er Engelsk B bestået med 3,0 eller mere.

Hvis du søger med et vidnesbyrd fra en Rudolf Steinerskole

Ansøgere med vidnesbyrd fra en Rudolf Steinerskole vurderes med henblik på om det opfylder de gymnasialt fastsatte specifikke adgangskrav ud fra vidnesbyrdet, pensum og antallet af timer gennemført på 10., 11., 12. klassetrin. Du kan læse mere om særlig tilladelse med en Rudolf Steiner uddannelse her.

Sidst opdateret: 02.10.2020