Skip to main content
DA / EN

Specifikke adgangskrav - anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer

Når du søger ind på en uddannelse, skal du opfylde en række specifikke adgangskrav. Det er fag, som du skal have bestået på et bestemt gymnasialt niveau. 

Hvis du ikke opfylder kravene, har universitetet mulighed for at anerkende, at du har tilsvarende faglige kvalifikationer, hvis du kan dokumentere, at du lever op til adgangskravene på anden måde. 

Hvem kan søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer

Du kan søge om anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer, hvis du fx i forbindelse med en anden uddannelse har bestået en form for prøve eller test inden for fagområdet, som har givet dig faglige kvalifikationer svarende til de krævede specifikke adgangskrav.

Bemærk, at du udelukkende kan få dispensation på baggrund af ovenstående kriterie. Du kan altså ikke få dispensation, fordi du har relevant erhvervserfaring, har været ramt af usædvanlige forhold, eller fordi du ikke har haft mulighed for følge de krævede fag. 

Når vi vurderer dine kvalifikationer, sammenligner vi dem med det faglige niveau og indhold af undervisningen i de tilsvarende gymnasiale fag (stx/hf/hhx/htx).

Søg anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer senest 15. marts kl. 12.00

Du søger anerkendelse af tilsvarende faglige kvalifikationer ved at: 

  1. Udfylde og sende SDU’s formular til ansøgning om dispensation
  2. Udfylde og sende din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk. Her skal du uploade dokumentation for dine kvalifikationer, fx eksamensbevis og fagbeskrivelser fra anden uddannelsesinstitution.

Sådan får du svar 

Du modtager svar på din ansøgning på SDU’s selvbetjeningsløsning, optag.sdu.dk.  

I første omgang får du alene svar på, om dine faglige kvalifikationer kan anerkendes som svarende til de specifikke adgangskrav. Hvis det er tilfældet, vil din ansøgning om optagelse blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger.  

 

 

Sidst opdateret: 15.03.2024