Skip to main content
DA / EN

Lær at forstå sygdomme på molekyle- og celleniveau

Biomedicin er uddannelsen for dig, der er fascineret af kroppens mindste bestanddele, hvordan cellerne fungerer og kommunikerer med hinanden. Og især hvordan de kan påvirkes. På uddannelsen arbejder du teoretisk med faget og kombinerer det med praktiske undersøgelser og analyser i laboratoriet.

Bacheloruddannelsen i Biomedicin giver dig viden om biokemi, som blandt andet handler om cellers kemiske bestanddele og deres kemiske reaktioner. Du lærer også om molekylær biologi, som blandt andet handler om genetik og informationsoverførsel i biologiske systemer. Denne viden får du brug for, når du på det sundhedsvidenskabelige område skal lære om den menneskelige fysiologi og anatomi. Din cellebiologiske forståelse kan derfor anvendes til at arbejde med sygdomsbekæmpelse og forebyggelse, og du kan være med til at udvikle ny eller forbedret medicin.

I de senere år har man opnået en omfattende viden om, hvordan normale, raske celler fungerer. Med udgangspunkt i denne viden kan man nu begynde at forstå sygdomstilstande, sygdomsmekanismer og lægemidlers virkning på et meget detaljeret plan.

Gennem en lang række eksperimentelle kurser lærer du på bacheloruddannelsen i Biomedicin at anvende en række analysemetoder inden for biokemi, molekylær biologi, mikrobiologi samt immunologi, og at kombinere disse grundvidenskabelige discipliner med de mere anvendelsesorienterede medicinske discipliner som anatomi og fysiologi, hvor der er fokus på den menneskelige organisme.

Biomedicinstudiet foregår i et tværfagligt miljø i et samarbejde mellem Institut for Biokemi og Molekylær Biologi på Det Naturvidenskabelige Fakultet samt Institut for Molekylær Medicin og Klinisk Institut på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Biomedicin eller Biokemi og molekylær biologi – er du i tvivl om forskellen?

De to uddannelser har flere overlappende fag og deler samme studiemiljø og fagråd. Men de giver dig hvert sit perspektiv på en fælles passion: Cellebiologi og sygdomsbekæmpelse.

Mens Biomedicin har et sundhedsvidenskabeligt perspektiv med fag som fysiologi og anatomi, er der på Biokemi og molekylær biologi større valgfrihed i studieopbygningen og mere fokus på teknikkerne, instrumenterne og biokemien bag.

Uanset studieretning får du som studerende mulighed for at arbejde på forskningsprojekter i de samme forskningsgrupper, ligesom du kan få arbejde inden for de samme områder – men dit perspektiv og din specialisering vil være forskellig.

Derfor skal du læse Biomedicin

  • SDU er det eneste universitet i Danmark som udbyder bacheloruddannelsen i Biomedicin.
  • Odense er en by med flere store og små medicinalvirksomheder. Du er derfor tæt på både relevante studiejobs og jobmuligheder når du er færdiguddannet.
  • Som biomediciner har du ikke patientkontakt, men du arbejder med at forbedre menneskers sundhed på et overordnet niveau inden for eksempelvis behandling, diagnostik, forskning og udvikling af lægemidler.

Mød to biomedicinstuderende, og hør hvorfor de har valgt uddannelsen:

Uddannelsen giver ret til den akademiske titel bachelor (BSc) i biomedicin.