Skip to main content

360 graders forståelse af amerikanske forhold 

Som det eneste sted i landet kan du på SDU læse en bacheloruddannelse i Amerikanske studier. Uddannelsen er tværfaglig, og du vil gennem undervisning i kultur, litteratur, politik, historie og samfundsforhold få et samlet billede af én af verdens supermagter. Du lærer på uddannelsen at forstå, analysere og fortolke USA’s kulturelle identitet og dets indflydelse på Danmark og resten af verden. I en tid hvor USA ofte forstås gennem enkelte begivenheder og tweets, får du på studiet hele sammenhængen med samt en grundig baggrundsforståelse og du kan derfor levere dybdegående analyser af amerikanske forhold.

Det internationale perspektiv fylder meget under uddannelsen, og du vil bl.a. opleve gæsteprofessorer fra USA. Derudover er der en stærk tradition for, at studerende tager på udlandsophold, og på den måde får et indblik i de internationale samfundsforhold du løbende undervises i på uddannelsen. En stor del af uddannelsen foregår på engelsk, hvorfor du bliver en utrolig dygtig formidler på engelsk, hvilket gør dig til en attraktiv kandidat på det internationale arbejdsmarked samt i danske firmaer og offentlige institutioner med internationale kontaktflader

Studiemiljø

Da Amerikanske studier er et relativt lille studie, er der mere nærvær imellem de studerende samt de studerende og underviserne. På studiet bliver du en del af et aktivt studiemiljø, der arrangerer alt fra Thanksgiving til quiz-aftener (med amerikansk kultur, politik, historie m.m. som emner). Hvert år afholder vi også American Studies Festival. Festivalen varer to dage og er delvist sponsoreret af den amerikanske ambassade, som vi derudover også har et tæt samarbejde med. På dagene optræder der en lang række amerikanske forfattere, forskere og politiske kommentatorer, som alle giver interessante indblik i forskellige amerikanske forhold.

Jobmuligheder

Med din tværfaglige viden inden for amerikansk litteratur, musik, kultur og politik får du mange forskellige kompetencer. Du opnår stor viden omkring USA som helhed, men også om globalisering, hvorfor du får en ekspertviden inden for mange af de dominerende samfundsstrukturer vores (danske) hverdag er bygget op omkring. Vores tidligere studerende har job i alt fra robotteknologi, forlagsbranchen, politiet, journalistik, diplomati-sektoren, kommunikation m.m.

3 gode grunde...

  • Du bliver en utrolig dygtig formidler på engelsk, da uddannelsen foregår på engelsk.
  • Du får en bred og tværfaglig viden inden for amerikanske forhold, der giver dig kompetencerne til at forstå og analysere de omstændigheder, der sker rundt omkring i USA og resten af verden.
  • Både under og efter studiet har du gode muligheder for at studere og arbejde med internationale forhold.

Mød to af vores studerende og oplev uddannelsen gennem deres hverdag

Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram