Skip to main content

Institut for Fysik, Kemi og Farmaci tilbyder optagelse af NMR- og IR-spektre for gymnasieelever i forbindelse med f.eks. SRP. Hver elev kan få optaget et 1H-NMR- og et IR-spektrum af en forbindelse uden beregning.

Der udfyldes en rekvisition pr. prøve. Rekvisitionen kan sendes med prøven eller sendes pr. mail. Af den fremgår det, hvilken teknik, du bestiller analyse af. Stoffets navn og din e-mailadresse skal fremgå tydeligt på rekvisitionen, idet vi sender spektrene pr. e-mail. Spektre vil blive sendt elektronisk senest ved udgangen af næste arbejdsdag, da vi desværre ikke altid har mulighed for at optage spektrene med det samme. 

Vi skal bruge ca. 50 mg af stoffet i et glas tydeligt mærket med dit navn og stoffets navn. På rekvisitionen angives det opløsningsmiddel (tungt vand (D2O), chloroform (CDCl3), dimethyl sulfoxid (DMSO) eller acetone), som NMR-spektrene skal optages i. Det er vigtigt, at stoffet er tørt, idet rester af opløsningsmidler kan forringe spektrenes kvalitet.

Af hensyn til planlægningen må I meget gerne kontakte os i god tid, da instrumenterne i perioder har mange brugere.

For nærmere information kontakt:

Prøverne sendes til:

SDU-FKF
NMR-Service
Att.: Christian Brandt
Campusvej 55
5230 Odense M

Rekvisition

Udfyld formularen her.

Pdf. format