Skip to main content
DA / EN

Forskning i ny robotteknologi skal sikre danske arbejdspladser

Forskere fra Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet modtager ca. 18,3 mio. kr. fra Det Strategiske Forskningsråd til at finde nye metoder, som udvider anvendelsen af robotter – og derved styrker industriens konkurrenceevne.

Hvis dansk erhvervsliv i fremtiden bliver endnu bedre til at satse på robotter, der øger produktiviteten, er der store gevinster at høste. Det viser den hidtidige anvendelse af robotter i Danmark, som er tiltagende i disse år. Der i dag ca. 5.500 robotter i anvendelse i industrien i Danmark mod kun 350 for 25 år siden. Den øgede brug af robotter og anden ny teknik løfter produktiviteten i vejret til gavn for konkurrenceevnen – og i sidste ende beskæftigelsen.

Indkøring af nye robotter tager ofte lang tid
En stor flaskehals ved at indføre en højere grad af robotbaseret automation til industriel produktion er de usikkerheder og besværligheder, der er i forbindelse med opstartsfasen.

”Arbejdsprocesser skal ændres fra at være betjent af mennesker til at være betjent af robotter. Der skal vælges robottype, de rigtige værktøjer og robotsystemet skal programmeres. Selvom processen gennemføres af eksperter med stor erfaring inden for automation indebærer dette ofte vanskeligheder,” siger professor Henrik Gordon Petersen, der står i spidsen for det nye forskningsprojekt, kaldet CARMEN.

Da det kan kræve mange ændringer – og dermed lang tid – før systemet kører tilfredsstillende, bliver robotter i industrien primært anvendt til at fremstille produkter i store serier, hvor længden af opstartsfasen ikke er så kritisk.

Fleksible industrirobotter til mindre serieproduktion
Fremstilling af produkter i små serier foregår derfor i dag primært manuelt og ofte i lande med lav løn. Det er kritisk for Danmark, fordi produktion, viden og arbejdspladser flytter ud af landet.
Forskerne bag CARMEN vil forske i nye og avancerede metoder til virtuelt – med nyeste it-forskning – at gennemføre alle faser af opstarten af en robot-automatisering.

”Projektet er vigtigt for Danmark, fordi det kan hjælpe med at sikre arbejdspladser i landet. Ved at få en højere grad af robotteknologi ind i industrien bevarer vi produktionen og viden herom. For at dette kan lade sig gøre, er der dog nogle teknologiske landvindinger, som skal tages – og det forsøger vi at gøre i projektet,” siger Henrik Gordon Petersen.

Ny viden til mange brancher
Forskningen i CARMEN skal gøre det lettere at automatisere nye processer igennem udvikling og brug af realistiske simuleringer og igennem en langt mere systematiseret opsamling og udnyttelse af eksisterende viden fra relaterede automationsprocesser.
Der vil endvidere blive forsket i, hvorledes tilhørende høj-fleksible automationsceller kan bygges ud fra modulære principper og et antal vil blive implementeret.

”Potentialet er stort inden for en lang række industrisektorer i Danmark, hvor håndtering og samling er en væsentlig del af produktionen. Det er derfor en investering i ny viden, som vi tror kan have en stor spredningseffekt med et potentiale inden for en lang række sektorer,” vurderer han.

For mere information kontakt
Professor Henrik Gordon Petersen
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet
Mobil: 6011 2324, e-mail: hgp@mmmi.sdu.dk

Bevillingsmodtager
Center for Advanced Robotic Manufacturing Engineering (CARMEN)

Bevilling fra Strategiske Forskningsråd
Ca. 18,3 mio. kr. (samlet budget: ca. 26,2 mio. kr.)

Forskeruddannelse
I aktiviteten vil indgå:
- 5 ph.d.-stipendier
- 3 postdoc-forløb på i alt 5¼ år

Øvrige deltagere i forskningsprojektet:
• Mærsk McKinney Møller Instituttet
• Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
• Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet
• Georg-August Universität, Göttingen, Tyskland
• Teknologisk Institut, Center for Robotteknologi
• KVM-Conheat A/S
• VOLA A/S
• Brunata A/S
• SCAN A/SRedaktionen afsluttet: 06.12.2012