Skip to main content

Jeg har hermed fornøjelsen at indbyde dig til ekstraordinært bestyrelsesmøde

 

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 9.00-11.00 via Microsoft Teams

 

 

med følgende dagsorden:

0. Præsentation af Cpop v/direktør Jes Søgaard

1. Status på COVID-19
Mundtlig orientering

2. Rammevilkår – fempunktsplan for indsatser i 2020-2021
Indstilling

3. Fastlæggelse af dato for ekstraordinært bestyrelsesmøde ultimo juni 2020
Indstilling

4. Status på byggesager

  4.1 Bæredygtighed i byggerier (DGNB-certificering)
Indstilling

  4.2 Infrastruktur for cyklister på Campusvej, Odense
Indstilling

  4.3 Status på Nyt SUND
Mundtlig orientering

5. Meddelelser fra bestyrelsesformand Niels Thorborg

6. Meddelelser fra rektor Henrik Dam

7. Eventuelt

 

 

Sidst opdateret: 03.07.2024