Skip to main content
DA / EN

Illegale stoffer

Retskemisk Afdeling udfører undersøgelser for politiet af beslaglagte effekter, som politiet mistænker for at indeholde ulovlige, euforiserende stoffer eller dopingmidler (hhv. Bekendtgørelse om euforiserende stoffer, nr. 557 af 31. maj 2011 og Lov om forbud mod visse dopingmidler, nr. 232 af 21. april 1999). Der kan være tale om fx pulvere, tabletter, plantemateriale eller genstande, hvorpå der kan være pulverrester eller usynlige spor af narkotika.

En typisk undersøgelse består af to dele: En screeningsanalyse og en bekræftelsesanalyse (se afsnit om analyser ovenfor). Det modtagne materiale homogeniseres, hvorefter de to analyser så vidt muligt udføres på to uafhængigt udtagne delprøver. Ved kvantitativ bekræftelsesanalyse bestemmes desuden koncentrationen eller mængden af ulovligt stof, fx et amfetamin-pulvers styrke i procent eller mængden af ecstasy i en tablet.

Herudover kan der efter anmodning fra politiet foretages supplerende opgaver, fx deltagelse i høstaktioner, udbytteberegninger vedrørende cannabisdyrkning, massefyldebestemmelser m.m.

Undersøgelsesresultaterne udfærdiges på en erklæring, som indgår i retssagen mod den/de sigtede. I erklæringen foretages også en vurdering af hvorvidt de enkelte stoffer er omfattet af bekendtgørelse om euforiserende stoffer og hvilke lister/stofgrupper, de fundne stoffer tilhører.

De retskemiske analyser indgår desuden i Sundhedsstyrelsens overvågning af forekomsten af euforiserende stoffer. Fund af nye, euforiserende stoffer indberettes til Sundhedsstyrelsen, som undersøger stoffets eventuelle misbrugspotentiale og sundhedsskadelige virkninger. På basis af dette vurderes, om stoffet bør optages på listen over euforiserende stoffer.

Sidst opdateret: 20.11.2019