Skip to main content
DA / EN

Rehabiliteringsseminar om handicap som et menneskeligt vilkår

Handicap er et omstridt begreb. Nogle forbinder handicap med en individuel funktionsnedsættelse af fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel art, mens andre fokuserer på de begrænsninger i samfundsdeltagelse, som en funktionsnedsættelse kan indebære. Et tredje perspektiv er handicap som et menneskeligt vilkår, der vedrører alle og ikke kun minoritetsgruppe.

I en World Report on Disability, som WHO og Verdensbanken udgav i 2011, hedder det således: ”Disability is a human condition. Almost everyone will be temporarily or permanently impaired at some point in life, and those who survive to old age will experience increasing difficulties in functioning.”

På et rehabiliteringsseminar, der finder sted på SDU den 5. december, tager vi udgangspunkt i en epidemiologisk handicapmodel, der omfatter alle, nemlig International Classification of Functioning, Disability and Health, og drøfter denne ud fra forsknings- og praksisbaserede tilnærmninger.

Se program her og tilmeld dig her

Redaktionen afsluttet: 01.07.2014