Skip to main content

Professor i almen medicin på SDU

Overlæge, ph.d. Berit Schiøttz-Christensen er udnævnt til professor ved forskningsenheden for Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Berit Schiøttz-Christensen er samtidig ansat som overlæge ved COVID-19-senfølgeklinikken ved Aarhus Universitetshospital. Hendes forskningsområde er differentialdiagnostik og behandling af patienter med rygsmerter, og hun har været overlæge og professor ved Rygcenter Syddanmark.

Berit Schiøttz-Christensens baggrund for ansættelsen i det nye professorat er, at hun fokuserer på rygpatientens forløb på tværs af sektorer, dvs. fra kontakt til egen læge, kiropraktor, fysioterapeut i primærsektor til sygehus og genoptræningsforløb i kommunalt regi. Via de projekter, som hun har været projektleder for, har hendes fokus ændret sig fra diagnostik til i højere grad at se patienten i et samlet forløb, som afhænger dels af sygdommen, dels af de ydre omstændigheder i familien og på arbejdspladsen, der har betydning for, hvordan den enkeltes oplevede livskvalitet er.

Dette er også baggrunden for Berit Schiøttz-Christensens ansættelse i Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU, hvor målet er at undersøge, om et styrket samarbejde mellem den praktiserende læge og fagprofessionelle på området kan styrke den enkelte patients forløb mhp. at opretholde sit funktionsniveau.

Berit Schiøttz-Christensen har i regi af Sundhedsstyrelsen deltaget i arbejdsgrupper, der har skrevet kliniske retningslinjer og forløbsprogrammer, og hun er styregruppeformand for Dansk Rygdatabase. Desuden er hun medlem af Gigtforeningens forskningsråd og bestyrelse og næstformand i Dansk selskab for Muskuloskeletal Medicin. Hun underviser studerende, uddannede læger og kiropraktorer samt internationalt i EDISC, der er et uddannelsesprogram for rygbehandlere.

Berit Schiøttz-Christensen er gift med Niels Juul, der er anæstesilæge, og parret har to børn.
Hun er er født og opvokset i Svendborg, har læst medicin i København og har sin medicinske grunduddannelse fra Aalborg Universitetshospital og sin speciallægeuddannelse fra Aarhus Universitetshospital.

Hendes fritidsinteresser er familien og rejser, gerne langt væk, hvilket jo aktuelt er sat på stand by, men hun ser frem til atter at kunne komme afsted. Frem til da vil en del af fritiden blive brugt i sommerhuset på Sjællands Odde.
Mød forskeren

Berit Schiøttz-Christensen er professor ved Almen Praksis ved Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 09.03.2021