Skip to main content

Prestigefyldt pris til professor Kim Brøsen

EACPT’s pris for en livslang indsats går i 2021 til professor, overlæge, dr.med. Kim Brøsen, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Odense Universitetshospital.

European Association of Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) pris er den største anerkendelser, forskere inden for klinisk farmakologi kan opnå i Europa.

Prisen, der omfatter EACPT-sølvmedaljen, vil blive overrakt til professor Kim Brøsen tirsdag den 29. juni 2021 under det kommende virtuelle EACPT Focus Meeting. Kim Brøsen vil desuden blive inviteret til at holde prisforelæsningen næste år ved EACPT’s kongres i Athen, 2022.

Kim Brøsen har en enestående karriere som forsker og læge. Hans opdagelser og videnskabelige resultater har grundlæggende bidraget til klinisk farmakologi og dens udvikling i de seneste årtier.

Kim Brøsen har været en meget markant figur inden for europæisk klinisk farmakologi i 35 år. Han er internationalt anerkendt som en innovativ og banebrydende forsker inden for lægemiddel- metabolisme og farmakogenetik. Kim Brøsen har været en stærk udvikler og motor for udviklingen af speciallægeuddannelsen i kliniske farmakologi, og han har utrætteligt forfulgt implementeringen af klinisk farmakologi som medicinsk speciale med sin yderst respekterede faglige identitet. Kim Brøsen har en publikationsmængde og- kvalitet på eliteniveau og hører fortjent til blandt de mest citerede forskere inden for klinisk farmakologi.

Kim Brøsens forskning har altid været præget af en bevidst og synlig klinisk tilgang i overensstemmelse med hans holdning om, at klinisk farmakologi som medicinsk speciale skal stræbe efter at forbedre og understøtte den medicinske behandling af patienter.

Kim Brøsen har udgivet mere end 300 videnskabelige artikler samt forfattet en lang række nationale og internationale bogkapitler. Han har siden 2003 været chefredaktør for det videnskabelige tidsskrift ”Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology”. Han er blevet citeret mere end 13.500 gange i den medicinske litteratur og har en CSI Hirsch Index på 66. Kim Brøsen har været hovedvejleder for 28 ph.d.-studerende.

Kim Brøsen er kendt for sine stærke strategiske kompetencer og sin evne til at skabe og pleje nationale og internationale netværk. Ikke mindst er han kendt for sin inspiration og støtte til unge forskere, og Kim Brøsen er virkelig værdsat for sin samlede faglige og tillige også sin sociale generøsitet.

Kim Brøsen var blandt pionererne inden for farmakogenomisk forskning med talrige meget citerede artikler om CYP2D6 polymorfien. Undersøgelser af lægemidlet imipramins metabolisme og CYP2D6 polymorfi dannede grundlag for Kim Brøsens doktordisputats i 1988. Disse undersøgelser resulterede i en af hans vigtigste originale opdagelser, at et andet antidepressivum paroxetin er en stærk in vivo-hæmmer af CYP2D6-aktivitet hos mennesker og derfor årsag til utallige lægemiddelinteraktioner. Kim Brøsen har gennemført en lang række undersøgelser af CYP2D6 polymorfiens kliniske relevans for behandling med tricykliske antidepressiva, især imipramin og SSRI'er, og opioider, herunder især kodein og tramadol.

Kim Brøsen har de seneste år i stigende grad været involveret i human farmakokinetiske og -genomiske studier vedrørende betydningen af lægemiddeltransportører. Han yder fortsat betydelige bidrag til vores forståelse af metformins farmakogenetik og -genomik, som er et af de mest almindeligt ordinerede antidiabetiske lægemidler.

 

 

 

 

Mød forskeren

Kim Brøsen er professor og overlæg hos Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU og Odense Universitetshospital.

kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 25.05.2021