Skip to main content

Ny professor og specialeansvarlig overlæge i øjensygdomme på Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital

Jakob Grauslund er tiltrådt i en permanent stilling som klinisk professor i øjensygdomme på Klinisk Institut, Syddansk Universitet, i kombination med en stilling som specialeansvarlig overlæge på Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital. Han har de seneste seks år beklædt et midlertidigt forskningsprofessorat på samme afdelinger, og det er således denne stilling, som nu er permanentgjort.

Jakob Grauslund har specielt kompetenceområde inden for diabetiske øjenkomplikationer og øvrige medicinske nethindesygdomme. Førstnævnte dannede udgangspunkt for hans ph.d.-afhandling (2010) og efterfølgende doktordisputats (2011), og han har i de senere år placeret sig blandt Europas førende eksperter inden for området.

Han er ansvarlig for såvel den diabetiske øjenscreening og -behandling på Odense Universitetshospital, hvor førstnævnte varetages i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense som et regionalt hospitalsbaseret screeningstilbud, der årligt tilgodeser mere end 7200 patienter i hele Region Syddanmark.

Han arbejder målrettet med at sikre en fortsat styrkelse af den diabetiske øjenbehandling samt at udvikle nye screeningsmetoder ved hjælp af kunstig intelligens. Som anerkendelse af denne indsats er han udpeget til at arrangere den europæiske kongres om diabetisk øjensygdomme, som i 2021 således afholdes i Odense.

 

Han har samlet forfattet 138 artikler i anerkendte internationale tidsskrifter samt en række bogkapitler. Han har været hovedvejleder for 59 speciale- og ph.d.-studerende og har gennem en længere årrække været ansvarlig for den lægelige undervisning i øjensygdomme på Syddansk Universitet.

 

Jakob Grauslund er født og opvokset i Haderslev. Han har siden 2010 været gift med Julie Grauslund, og sammen er de forældre til Vilma og Noah. Den sparsomme fritid tilbringes med familien, og private interesser inkluderer portvin, fodbold, USA og historie.

Mød forskeren

Jakob Grauslund er klinisk professor i øjensygdomme på Klinisk Institut, Syddansk Universitet, i kombination med en stilling som specialeansvarlig overlæge på Øjenafdeling E, Odense Universitetshospital.

kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 19.07.2021