Skip to main content

Ny professor i statistik og epidemiologi

Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet udnævner Christian Ritz til professor.

Christian Ritz har været involveret i planlægning og analyse af adskillige danske og internationale randomiserede interventionsstudier, hvor man bl.a. undersøgte effekt af ernæring, fysisk aktivitet og nye diagnostiske tests. De seneste år har han også arbejdet meget med epidemiologiske undersøgelser, især relateret til underernæring og sygdom i lavindkomstlande i Afrika og Asien; bl.a. mikronæringsstofmangel, kropssammensætning og tuberkulose.

Christian Ritz’ forskning er hovedsageligt fokuseret på statistisk modellering af gentagne målinger på samme individ, såsom ændring i kropssammensætning og vægtudvikling over tid, videreudvikling af dosis-responsmodeller, som f.eks. bruges i miljømæssig sammenhæng til risikovurderinger af giftstoffers virkning, samt senest metoder til at kontrollere risikoen for falske positive resultater. 

Christian Ritz kommer fra en mangeårig stilling som lektor i et tværfagligt forskningsmiljø på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet og inden da Institut for Grundvidenskab og Miljø. De seneste fem år har han desuden været studieleder på kandidatuddannelsen i human ernæring

Christian bliver en del af forskningsgruppen Geografisk og Register-baseret Epidemiologi i Afdelingen for Sundhed og sygelighed i befolkningen. Christian skal blandt andet varetage en del af instituttets undervisning i statistik. 

”Vi ser frem til at tage imod Christian, der fagligt set passer godt ind i instituttets profil, både hvad angår registerforskning og interventionsstudier” udtaler instituttets direktør, Morten Grønbæk.

Christian Ritz er 47 år, bor i Brønshøj, er gift og har en datter på ni år. Han voksede op og gik i skole og gymnasiet på Haderslev-egnen i Sønderjylland og kom som ung til København for at læse på universitetet. Han har en kandidatgrad i statistik fra Københavns Universitet og en ph.d.-grad fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.

 
Mød forskeren

Christian Ritz er professor i statistik og epidemiologi hos statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 03.05.2021