Skip to main content

Morten Sodemann modtager Folkesundhedsprisen 2021

SDU´s professor i indvandrermedicin får prisen for sin indsats under COVID-19-pandemien og sin mangeårige indsats for lighed i sundhedsvæsenet.

Folkesundhedsprisen uddeles af Dansk Selskab for Folkesundhed, som har overtaget den fra Dansk Selskab for Samfundsmedicin, som indstiftede prisen i 2004 - dengang under navnet Public Health Prisen.

Prisen gives til en person, et projekt, en institution eller en kommune for en iderig og spændende indsats indenfor folkesundheden.

Morten Sodemann, som til daglig er overlæge, professor og forskningsleder på Indvandrermedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital og SDU er mere end glad for prisen:

-Prisen betyder alt for et lille team som Indvandrermedicinsk Klinik, der på mange måder er på ”tålt ophold” i sundhedsvæsnet og ofte må forsvare sin eksistens og legitimitet. Prisen skaber bevågenhed på en blind plet i velfærdssamfundet: den komplekse ulighed i sundhed der er knyttet til at være migrant.

En pris til patienterne

-Jeg opfatter prisen som en pris til de modige patienter, der har vist os den tillid at beskrive, hvad de oplever og dermed givet os en sjælden gave i form af dyb indsigt i hvordan sprog, opvækst og oprindelse påvirker kroppen og sjælen i eksil. Indsigten er en gave til forskningen i ulighed i sundhed og forståelsen af hvordan køn, alder, uddannelse, kommunikation og interaktionsformer påvirker den sårbarhed alle mennesker besidder.

-Prisen er en værdsættelse af den indsigt som patienterne har givet os og som kan bruges til en generel forståelse af hvordan der kan være ulighed i sundhed og i patientbehandling i et samfund, der opfatter sig selv som et ligeværdigt velfærdssamfund. Alle kan blive sårbare og det er en vigtig læring for velfærdssamfundet.

En vigtig anerkendelse

Bestyrelsen i Dansk Selskab for Folkesundhed begrunde valget af Morten Sodemann som årets prismodtager således:

” …dels ud fra den aktuelle COVID-19 situation, hvor du har bidraget med vigtige perspektiver i en vanskelig tid, og din hurtige reaktion i forhold til at få oversat informationer om pandemien til mange sprog, så også vores etniske minoritetsgrupper kunne være orienteret. Prisen begrundes desuden med udgangspunkt i dit store fokus på forebyggelse og i din enestående, ihærdige og mangeårige indsats for at sikre større lighed i det danske sundhedsvæsen, ikke mindst for borgere med etnisk minoritetsbaggrund.”

Anerkendelsen af arbejdet har stor betydning for Morten Sodemann, som i sit arbejde fokuserer på migranter og minoriteter. Grupper som han mener bidrager væsentligt til forståelsen af betydningen af folkesundhed, da de ofte er sårbare på mange aspekter, som tilsammen gør dem til en uretmæssig skydeskive i medierne.

Migration er en gave

-Etniske minoriteter er, som mange andre sårbare og udsatte befolkningsgrupper, en stresstest på velfærdssamfundet og sundhedsvæsnet. De viser os hvor grænserne går for vores forståelse af mennesker og sygdomme og afslører de svage samlinger i social og sundhedsvæsnet.

-Migration er på mange måder en gave til forskningen i folkesundhed, fordi etniske minoriteter og migranter hyppigt rummer flere sociale sårbarheder og kan sammenlignes på tværs af flere lande. 

Og det er dem med korteste uddannelser som har sværest ved at omsætte de generelle råd om smittebegrænsning til deres egen hverdag.

Samtidig er de også ramt af sprogbarrierer, manglende adgang til relevant målrettet information og er mere afhængige af information, og dermed misinformation, på sociale medier.

Folkesundhed er for alle

-De mange faktorer spiller hinanden stærkere end de ville have været, og det er denne samspilsramthed, der har været væsentlig at holde fast i som modspil til den opfattelse af, at etniske minoriteter selv er skyld i smittespredningen og at dermed truer folkesundheden, mener Morten Sodemann.

-Men man kan ikke have en folkesundhed der kun dækker 90 % af befolkningen – folkesundhed er for hele folket og kan ikke gradbøjes eller tilpasses andre opportune behov. Dét har været en vigtig læring af COVID19 og etniske minoriteter.

Hurtig indsats i 2020

Indvandrermedicinsk Klinik arbejdede hurtigt, da de allerede i marts 2020 fik et klart indtryk af, at der manglede målrettet, tilpasset og flersproget information til minoriteter og fik vi produceret en stribe lydklip og videoer på fremmedsprog om Sundhedsstyrelsens coronaråd.

Andre organisationer som Mino Danmark og Dansk Flygtningehjælp fulgte efter med tolket telefonrådgivning og flersprogede materialer.

Alle patienter i Indvandrermedicinsk klinik blev løbende ringet op og disse samtaler bidrog til yderligere værdifuld viden om hvilke informationer der var brug for og hvilke udfordringer familierne oplevede (bl.a. tvivl om testning, isolationsmuligheder og farlighed).

Værdifulde erfaringer

Netop dette arbejde er en af grundene til, at Morten Sodemann er valgt som årets modtager af Folkesundhedsprisen. Og det er et arbejde, som har givet pote.

-Vores erfaringer blev og bliver stadig flittigt brugt i medierne, og det er vores indtryk, at de patienterfaringer vi har indhentet, har været værdifulde i nye målrettede tiltag i forhold til belastede boligområder, men også i forhold til at reducere udskamning af etniske minoriteter.

Mød forskeren

Morten Sodemann er professor og overlæge i indvandrermedicin under Klinisk Institut.

kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 28.09.2021