Skip to main content

Hvad afgør, hvordan vi ældes og hvor længe vi lever?

Hvad afgør, hvordan vi ældes og hvor længe vi lever? Det vil Mette Sørensen Thinggaard, lektor ved Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi undersøge med en ny millionbevilling i ryggen.

Af Marianne Lie Becker, , 27-01-2021

Genetiske faktorer spiller en rolle i forhold til, hvordan vi ældes og hvor længe vi lever, og de senere års forskning har givet en indsigt i genetikken bag aldring, omend ikke alt kan forklares.

Forskere har derfor vendt deres opmærksomhed imod funktionelle genomiske studier, det vil sige studier af de næste trin i informationsstrømmen fra den genetiske kode til gen-produktet (se fakta boks), nærmere bestemt de epigenetiske og transkriptionelle faktorer, der har betydning for genernes aflæsning og selve gen-produkterne, det vil sige proteinerne.

-På samme måde som at mennesker er forskellige genetisk set, er vi også forskellige med hensyn til disse molekylære faktorer. Ved at undersøge variationen i disse faktorer og variationen i aldersrelaterede egenskaber hos en gruppe af individer, kan vi blive klogere på faktorernes betydning for aldring, fortæller Mette Sørensen Thinggaard, lektor ved Forskningsenheden for Epidemiologi, Biodemografi og Biostatistik på Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Studerer enæggede tvillingers gener

Disse faktorer er, modsat de genetiske faktorer, mere påvirket af miljøet og de er påvirket af den underliggende genetiske variation.

-Derfor vil vi gerne udelukke den genetiske indflydelse, så vi kan studere deres bidrag til aldringsprocessen mere rent. Til dette formål er enæggede tvillinger optimale; ved at undersøge forskelle imellem de to genetisk identiske individer i et tvillingpar, gør man netop dette, fortæller Mette Søren Thinggaard.

Med en bevilling på 2.852.325 kr. fra Fabrikant Vilhelm Pedersen og Hustrus Legat på anbefaling fra Novo Nordisk Fonden, vil Mette Sørensen Thinggaard i projektet ved navn ”Functional Genomics of Aging-related Traits and Diseases” benytte data fra 1.008 tvillinger i alderen 30 til 90 år.

Ny indsigt i forskellene på aldring og levetid

-I Det Danske Tvillingeregister bidrager de enæggede tvillinger med enestående data, der gør os i stand til at undersøge bidraget fra hvert enkelt trin i den genetiske informationsstrøm, samt samspillet imellem dem  til forskelle i aldring, aldersrelaterede sygdomme (cancer, diabetes og hjerte-kar-sygdom) og overlevelse.

Mette Sørensen Thinggaard og kollegerne i forskningsenheden vil desuden udføre omfattende protein-analyser i de 310 ældste tvillinger, da sådanne undersøgelser er ganske unikke indenfor aldringsforskningen.

- Projektet er en enestående mulighed for forhåbentligt at bidrage med vigtig viden angående biologien bag aldring, samt for at videreudvikle analysemetoder. Vi forventer at studiet kan give ny indsigt i de mekanismer, der ligger til grund for de individuelle forskelle i, hvordan vi ældes og hvor længe vi lever.

Mød forskeren

Mette Sørensen er lektor ved Forskningsenheden for Epidemiologi, Biostatistik og Biodemografi på SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta om DNA:

DNA’et i kroppens cellens udgør den genetiske kode, altså vores arvemasse. Informationen i de enkelte gener aflæses i form af RNA (en lille kopi af den genetiske kode) og denne oversættes til proteiner, som udgør selve genproduktet. Der foregår ved aflæsningen af den genetiske kode en kompleks regulering, både regulering af selve RNA’et, men også via epigenetiske faktorer, som eksempelvis de metylerings-grupper, der sidder på DNA’et og påvirker dets struktur og tilgængelig i forhold til at blive aflæst.   

Redaktionen afsluttet: 27.01.2021