Skip to main content

Er du ekspert? Vil du dele din indsigt med offentligheden?

Vil du som forsker bidrage til samfundsoplysning i medierne? Har du lyst til at hjælpe journalister med at forstå og perspektivere, når emner, der kan relatere til din forskning og ekspertise, kommer på dagsordenen? Eller er der simpelthen emner, som bliver overset og som du mener, bør tages op af medierne?

Af Marianne Lie Becker, , 21-01-2021

SDU KOMMUNIKATION formidler jævnligt kontakt mellem journalister og medier, og det er blevet tid til at opdatere to af universitets ekspertlister.

Du skal være interesseret i ikke kun at udtale dig om specifikke forskningsresultater, men også de større sammenhænge og relevansen for samfundet.

Den ene liste indeholder forskere, der generelt ønsker at bidrage til emnet klima og grøn omstilling.

Den anden liste er mere specifik og indeholder forskere, der kan give input til de emner, der kommer på dagsordenen i forbindelse med det kommende kommunalvalg.

  • Du skal være kontaktbar og villig til at give journalister en hurtig tilbagemelding, om du kan deltage eller ej. (Medierne har ikke længere kun en deadline i døgnet – alle mediehuse kan publicere nyheder døgnet rundt via deres digitale platforme).
  • Du skal være interesseret i at udtale dig til medierne i aktuelle sager inden for dit forskningsområde og være klar til at perspektivere din viden – også gerne i en større samfundsmæssig kontekst.
  • Ekspertlisten indeholder i stikordsform de områder, som de enkelte forskere udtaler sig indenfor (Eksempel: ulighed i sundhed, patientinvolvering, diabetes eller klimahensyn i medicinalindustri, miljøpolitik, bæredygtighed kontra sundhed ) Du skal derfor angive hvilke områder du udtaler dig indenfor – og gerne angive dem i alment forståelige stikord. 


Hvis du er interesseret i at komme med på ekspertlisterne, så send dine kontaktoplysninger samt nogle stikord, der beskriver de emner, du kan omtale dig om, til: Marianne Lie Becker, journalist på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, mlbecker@health.sdu.dk.

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 21.01.2021