Skip to main content

Boye L. Jensen modtager Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen og Allis Bunch-Jensens Legat

Med legatet følger 100.000 kroner til afdelingen og 25.000 kroner som personligt forskningslegat

Boye L. Jensen, professor og leder af forskningsenheden Kardiovaskulær og Renal Forskning på Institut for Molekylær Medicin fik 20. maj 2021 overrakt Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen og Allis Bunch-Jensens Legat, hvis formål er at støtte videnskaben indenfor kræftforskning og forskning vedrørende forhøjet blodtryk.

Forskningsmidlerne skal ifølge Boye L. Jensen bruges i fortsatte undersøgelser af årsager til hypertension, når man som patient har proteinlæk til urinen ved for eksempel sukkersyge eller nyresygdom.

-Der optræder meget ofte forhøjet blodtryk, som forværrer proteinuri og organpåvirkning og som skal behandles aggressivt. Vi undersøger årsager til denne kobling og har fokus på enzymer (proteaser) og på immunsystemet (komplement), fortæller Boye L. Jensen.

Højesteretssagfører Kaj Bunch-Jensen og Allis Bunch-Jensens Legat er blevet uddelt siden 1993 og blandt tidligere modtagere findes flere forskere fra SDU og Odense Universitetshospital, blandt andre professor Peter Bie, Institut for Molekylær Medicin, professor Per Pfeiffer, Klinisk Institut og professor Jørn Herrstedt, tidligere Klinisk Institut.

Mød forskeren

Boye L. Jensen er professor og leder af forskningsenheden Kardiovaskulær og Renal Forskning på Institut for Molekylær Medicin.

kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 25.05.2021