Skip to main content

SDU-professors konklusioner fører til kæmpe erstatning

Fem mia. kroner fik borgerne i en forstad til Minneapolis i erstatning i en sag om forurenet drikkevand, hvor Philippe Grandjean optrådte som ekspertvidne.

I en stor retssag om forurenet drikkevand i staten Minnesota i USA blev Philippe Grandjean, professor i miljømedicin på SDU, sidste år  udvalgt som medicinsk ekspert for at vurdere den mulige sundhedsfare.
Det drejede sig om de såkaldte fluorstoffer, som stammede fra produktionen på virksomheden 3M og som havde fundet vej til grundvandet.
I forstæderne øst for Minneapolis havde omkring 80.000 beboere i mange år drukket det forurenede vand, og først for omkring 10 år siden blev der opsat filtre med aktivt kul.

Philippe Grandjean har sammen med sine miljømedicinske kolleger på SDU og Harvard University gennem mange år forsket i fluorstoffer og deres påvirkning på helbredet og herigennem vist, at udsættelse for fluorstoffer kan skade immunsystemet og medføre øget risiko for at udvikle sygdomme som sukkersyge og fedme. Ud fra indholdet af fluorstoffer i vandet og i serumprøver fra beboerne i det berørte område vurderede Philippe Grandjean, at der var en betydeligt øget risiko for alvorlige sygdomme, herunder også nyrekræft og prostatakræft. Det begrundede han i en omfattende rapport på 100 sider.

Professoren skulle have vidnet i retten i slutningen af februar, men i sidste øjeblik indgik staten og virksomheden en aftale om erstatning – 850 mio. dollars, eller omkring fem mia. kroner.
Inden det nåede så vidt måtte SDU-professoren igennem forskellige former for forhør og svare på bunker af kritik fra eksperter, som 3M havde hyret.
Det fortæller han om i en kronik, der netop er udkommet i WeekendAvisen (Gengivet med tilladelse fra WeekendAvisen).

Minnesota har faktisk frigivet Grandjeans rapport.
Der har været en hel del presseomtale i USA.

Mød forskeren

Philippe Grandjean, professor, forskningsleder, dr.med. ved Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 16.03.2018