Skip to main content

Professor i lungemedicin på SDU og Vejle Sygehus

Overlæge dr.med. Ole Hilberg fra Medicinsk afdeling på Vejle Sygehus er netop tiltrådt som klinisk professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedstjenesteforskning, SDU og Vejle Sygehus.

Ole Hilbergs forskningsområder er indenfor forskellige lungesygdomme, lungeinfektioner - specielt tuberkulose og allergi.

De seneste par år er der kommet fokus på lungekræft og Ole Hilberg udtaler, at der desværre forsat er alt for mange personer i Danmark, der får lungekræft og som ikke overlever sygdommen. Der har heldigvis været overordnet fokus på det via kræftplanerne, men der er behov for, at danske lungemedicinere tager mere aktiv del i den kliniske forskning i lungekræft.

- Vi skylder patienterne, at vi udnytter at de undersøgelser og prøver vi alligevel laver til at sikre bedre diagnostik og behandling af lungekræft, udtaler Ole Hilberg.

Ole Hilberg har været ansat som overlæge på Medicinsk afdeling siden 2016, og tidligere som overlæge i Aarhus gennem 11 år og gennem 14 år som lektor ved Aarhus Universitet.

Ole Hilberg har været speciallæge i lungemedicin siden 2004 og intern medicin siden 2000. Han modtog i 1986 Aarhus Universitets guldmedalje for en prægraduat prisopgave. I 2002 forsvarede han sin doktordisputats fra Aarhus Universitet: Objective Measurement of Nasal Airway Dimensions using Acoustic rhinometry- Methodological and Clinical Aspects.

Han er forfatter til mere end 100 videnskabelige artikler, 10 lærebogskapitler og har afholdt over 150 foredrag i ind- og udland. Han har været vejleder for 7 afsluttede ph.d.-forløb og er vejleder for 9 ph.d. studerende i øjeblikket. Desuden har han været bedømmer på 11 ph.d. afhandlinger.

Ole Hilberg har været konsulent i Patientsikkerhedsstyrelsen gennem 10 år og retslægerådet gennem 3 år, og han er repræsentant i Videnskabsetisk komité i Region Syddanmark. Han har i 2015 gennemgået et kort uddannelsesforløb på Harvard Business School.

Han har tidligere været medlem af bestyrelsen for patientorganisationen ’Lungeforeningen’, og har desuden gennem de seneste 15 år samlet været 9 år i bestyrelsen i Dansk Lungemedicinsk Selskab, de seneste 3 år som formand.

Ole Hilberg har også blandt andet gennem sit arbejde i Dansk Lungemedicinsk Selskab været med til at sikre udviklingen i dansk lungemedicin og uddannelsen af nye speciallæger.

Privat bor Ole Hilberg indtil videre i Århus og har 5 børn.

Mød forskeren

Ole Hilberg, klinisk professor i lungemedicin ved Institut for Regional Sundhedstjeneste forskning, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.04.2018