Skip to main content

SDU og OUH får Danmarks første professor i gynækologisk kræftkirurgi

SDU og OUH – Svendborg Sygehus har udnævnt ph.d. og overlæge Pernille Tine Jensen til professor i gynækologisk cancer med fokus på forskning inden for robotkirurgi. Dermed bliver hun den første kvindelige professor på området i Danmark.

Pernille Tine Jensen skal have fokus på forskning inden for robotkirurgi.

Hun har siden 2011 været overlæge ved Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D på OUH, og blev netop rekrutteret for at bistå med den generelle implementering af robotkirurgi på hospitalet.

Aktuelt leder hun et større innovativt forskningsprojekt (ROSOR = Research pn Surgical Robots) om forskellige aspekter af robotkirurgi, hvor hun har seks ph.d.-studerende tilknyttet. I projektet indgår flere landsdækkende kliniske studier om bl.a. skånsom kirurgi ved kræft i livmoder- eller livmoderhalsen, studier om omkostninger og ressourceforbrug ved robotkirurgi, et studie om 5000 kvinders komplikationer, livskvalitet og overlevelse efter robotkirurgi samt studier om kirurgers ergonomiske forhold ved robotkirurgi i forhold til andre operationsmetoder.

Siden 2015 har Pernille Tine Jensen været ansvarlig for den gynækologiske kræftkirurgi på OUH. I 2012 blev hun post.doc ved Syddansk Universitet, hvor hun siden 2015 også har været forskningslektor.

Udover robotkirurgi har Pernille Tine Jensen fokus på patientinvolvering og patientinddragelse samt anvendelse af patientens egen vurdering af sit helbred. Forskningsresultater skal hurtigt komme patienten til gavn. Hendes ph.d. fra Københavns Universitet i 2004 handlede om Quality of life after cervical cancer, ligesom hun har været engageret i European Organisation of Research and Treatment of Cancer Quality of Life Group siden 2002. I regi heraf leder hun et større udviklingsprojekt om patientrapporterede følgevirkninger hos patienter med kræft i ydre kønsorganer med deltagelse af 13 internationale kræftcentre.

Pernille Jensen har deltaget i den nationale MTV gruppe for robotkirurgi og sidder i bestyrelsen og forretningsudvalget for Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe. Hun er næstformand i Cervixcancergruppen under Dansk Gynækologisk Cancer gruppe.

Sundhedsstyrelsen har trukket på hendes ekspertise i Udvalget for Eksperimentel kirurgi samt i forbindelse med opfølgningsprogrammet efter gynækologisk kræft, gynækologiske kræftpakker og HPV kampagnen.

Pernille Tine Jensen blev uddannet som læge i 1992. Privat bor hun sammen med ledende overlæge Thomas Larsen, Aalborg Universitetshospital sammen med fire sammenbragte børn på henholdsvis 20,18, 16 og 14 år.

Mød forskeren

Pernille Tine Jensen, professor og overlæge ved forskningsenheden Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.04.2018