Skip to main content

Ny professortitel er en fjer i fælleshatten

Overlæge og forskningsleder Mikkel Brabrand, som er ny professor i akutmedicin på Institut for Regional Sundhedsforskning går ikke med hat, men derfor har han nu alligevel fået en fjer i den i form af en professortitel. Selv siger han, at fjeren mest af alt hører hjemme i den store fælleshat, han deler med sine medarbejdere i den fokuserede forskningsgruppe for akutmedicin på Sydvestjysk Sygehus.

44-årige Mikkel Brabrand er udnævnt til professor i akutmedicin ved Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. Han er til daglig leder af forskningsgruppen i akutmedicin på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg kombineret med klinisk arbejde i akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital.

Mikkel Brabrands forskning centrerer sig omkring risikostratificering af akutte patienter og i særdeleshed om, hvorvidt det er muligt tidligt i indlæggelsen at finde patienter med såvel meget lav som høj risiko for at få et kompliceret forløb. Endvidere forsker han i hjertestopbehandling samt organisering af akutsystemet i Danmark.

- Vi prøver at finde en mere sikker metode til at skelne mellem syge og raske. Hvem har en høj risiko for at dø og hvem har en lav? Formålet er at bruge ressourcerne, hvor de er bedst investeret, for vi kan ikke behandle alle patienter lige grundigt på samme tid, forklarede han sidste år, da forskningsgruppen opnåede universitetsanerkendelse og blev en fokuseret forskningsenhed. En anerkendelse der kan gives til forskningsmiljøer, der over en længere periode varetager forskning af høj forskningsfaglig kvalitet.

Skelne syg fra rask

Et af gruppens bærende forskningsområder har siden starten været risikovurdering af akutte patienter – eller sagt med Mikkel Brabrands egne ord – at finde de syge, før de selv ved, at de er syge.

-Indtil nu har min forskning langt overvejende koncentreret sig omkring risikostratificering, altså sikkert at kunne sige noget om patienters prognose. Vi ved, at de målemetoder vi traditionelt bruger, ikke er fejlfri og ikke helt så følsomme, som vi kunne ønske os, og at der dermed risikerer at være patienter, der er mere syge, end vi tror. Vi har arbejdet med andre – og måske lidt alternative – måder at skelne syg fra rask. For eksempel hvordan folk bevæger sig og hvor mobile de er, ved brug af avancerede skridttællere. Vi har også set på, hvordan hudgennemblødningen er som udtryk for, om kroppen har samlet blodet omkring de vitale organer. Endelig har vi brugt blodprøver, som kan sige noget om, hvorvidt kroppen er i balance eller der er skjult sygdom på spil.

- Gennem min forskning har jeg aktivt arbejdet på at etablere internationale samarbejdspartnere og indgår i forskningsfælleskaber med folk fra blandt andet Irland, Wales, England, Sverige, Holland, Schweitz, Hong Kong og Australien. Det internationale samarbejde er et stort fokus for mig, netop fordi akutmedicin er nyetableret i Danmark og vi kan få stor inspiration fra andre lande, som er nået længere indenfor feltet end os.

En kæmpe anerkendelse

Med professoratet styrkes den forskningsmæssige position yderligere og Mikkel Brabrand bliver en af fire SDU-professorer i akutmedicin. Sammen vil de udvikle forskningsfeltet indenfor akutmedicin, der i forhold til de fleste andre forskningsområder er næsten uopdaget land. Og Mikkel Brabrand kan bruge titlen til at hæve niveauet i hele forskningsgruppen.

- Det er en kæmpe anerkendelse for gruppen, afdelingen og sygehuset. Vi har efterhånden arbejdet mange år med forskning og uddannelse indenfor dette område. Nu får vi endnu en fjer i hatten ovenpå den vi fik sidste år, da vi blev anerkendt som fokuseret forskningsgruppe, siger Mikkel Brabrand om den oprindelige ”Interessegruppe for FAM-forskning ved SVS”, som blev stiftet tilbage i 2009 efter beslutningen om at etablere akutmodtagelser.

Mød forskeren

Mikkel Brabrand, overlæge og professor i akutmedicin på Sydvestjysk Sygehus ved Institut for Regional Sundhedsforksning, SDU. Foto: Jan Dahlin.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Fakta:

Mikkel Brabrand er født i Billund, opvokset i København og uddannet læge fra Aarhus Universitet.
Han bor i Odense med sin hustru, der også er læge. Sammen har de to sønner. 
Interesserne der fylder i den sparsomme fritid er gastronomi, rejser, familie og venner. 
Redaktionen afsluttet: 19.12.2018