Skip to main content

Ny professor i hjertesygdomme ved Syddansk Universitet

54-årige Axel Cosmus Pyndt Diederichsen er i de næste fem år ansat som klinisk professor i hjertesygdomme, Cardiac Imaging, ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet med tilhørende overlægestilling på Hjertemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital.

Axel Diederichsen er uddannet i Aarhus og har siden 2007 været ansvarlig for udvikling af Hjerte-CT funktionen ved Odense Universitetshospital.

Antallet af danskere, der dør af hjertekarsygdom er faldende, men fortsat rammes ca. 55.000 af sygdommen, og knap 500.000 lever med hjertekarsygdom. Axel Diederichsen mener, at forskning i forebyggelse er helt essentiel.

- Hvis vi kan opdage hjertekarsygdom på et tidligere stadie end vi gør i dag, kan vi måske forebygge, at vores patienter senere i livet udvikler alvorlige hjertekarsygdomme som f.eks. blodprop i hjerte eller hjerne eller at de dør af en hjertekarsygdom. Det kan kun være til gavn for alle – både patient, pårørende og et trængt sundhedsvæsen.

Axel Diederichsens hidtidige og fremtidige forskning vil særligt have fokus på at forbedre de metoder, der bruges til at identificere raske personer med høj risiko for at udvikle alvorlig hjertekar sygdom. Hvis man for få midler kan finde disse højrisikopersoner i tide, kan man forhåbentligt ved at iværksætte tidlig forebyggende behandling forbedre deres prognose.

- Vi ved, at et rutinetjek ved egen læge er stort set virkningsløs i forhold til at forebygge død af hjertekarsygdom. Ved en simpel CT-skanning er vi imidlertid i stand til at se forkalkninger i hjertets kranspulsårer, og på den måde får vi mulighed for at tilbyde forebyggende behandling. Der er dog ikke evidens for, at screening for åreforkalkning med en Hjerte-CT-skanning reducerer alvorlig hjertekarsygdom.

- Vi har derfor i et samarbejde med godt 125 læger, sygeplejersker, radiografer, bioanalytikere samt medicinstuderende på hospitalerne i Odense, Svendborg, Vejle, Silkeborg og Nykøbing Falster gennemført DANCAVAS-undersøgelsen. I alt 45.000 mænd i alderen 65-74 år deltager i undersøgelsen. To tredjedele af mændene sv. til 30.000 mænd fungerer som en kontrolgruppe, mens de andre 15.000 mænd er inviteret til screeningsundersøgelse, hvor der blandt andet er foretaget en CT-skanning af hjertet. Hvis CT-skanningen har vist, at personen f.eks. har begyndende åreforkalkning, er han blevet anbefalet forebyggende medicin. Screeningsundersøgelsen er gennemført, og vi afventer nu, om dødeligheden over de næste ti år nedsættes, siger Axel Diederichsen.

Axel Diederichsen har via DANCAVAS-undersøgelsen opnået stor erfaring med at lave store screeningsforskningsundersøgelser og aktuelt er han ved at planlægge gennemførelse af endnu en stor befolkningsundersøgelse, der har til formål at opdage tidlige stadier af hjertekarsygdom hos diabetikere, således at der kan iværksættes behandling tidligt og forhåbentligt forebygge, at disse diabetikere udvikler alvorlig hjertekarsygdom senere i livet.

Både Kim Brixen, direktør på Odense Universitetshospital og institutleder på Klinisk Institut SDU, Kirsten Ohm Kyvik ser frem til, at Axel Diederichsen ansættes:

- Han er en engageret læge, der som professor vil have mulighed for at præge sit område endnu mere end hidtil.

Mød forskeren

Axel Diederichsen, klinisk professor ved Klinisk Institut, SDU.

Redaktionen afsluttet: 07.08.2018