Skip to main content

Ny forskningsleder på Onkologisk Afdeling

Henrik Jørn Ditzel er den 1/9-18 tiltrådt som ny forskningsleder ved Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital samt overlæge og professor i præcisionsmedicin, IMM.

Henrik Ditzel kommer fra et professorat ved SDU, hvor han leder en større meget velanset molekylær kræftforskningsgruppe, der specielt arbejder inden for bryst- og lungekræft. Ansættelsen ved Onkologisk Afdeling har til formål at styrke kræftforskningen og implementeringen af præcisionsmedicin i klinikken. Henrik Ditzel fortsætter som leder af den molekylære forskningsgruppe ved SDU, og netop den tætte kombination af klinisk og basal forskning vil åbne op for nye spændende perspektiver.

Henrik Ditzel er nationalt og internationalt meget velanset og har et stort netværk. Han har tilbragt 10 år ved en af USA’s mest ansete forskningsinstitutioner, The Scripps Research Institute i Californien, senest som Associate Professor, hvor han har ledet et NIH støttet forskningslaboratorium. Sideløbende med hans forskningskarriere har han i USA uddannet sig til speciallæge i klinisk immunologi. Han blev i 2002 udnævnt til Associate Director og Associate Clinical Professor, for vævstypnings- og transplantationslaboratoriet ved UCSD Medical Center i Californien. Han har opbygget et forskningssamarbejde med førende internationale forskningsgrupper. Gennem hans centrale rolle i Grundforskningscenteret ”Sino-Danish Breast Cancer Research Center” og Sino-Danish Center for Education (SDC) er der blandt andet etableret samarbejde med førende kinesiske forskningsgrupper.

Henrik Ditzel har forfattet mere end 150 internationale videnskabelige artikler, mange i meget velansete tidsskrifter, samt flere lærebogskapitler. Han har været formand for Kræftens Bekæmpelses Videnskabelig Udvalg samt siddet i videnskabelige bedømmelsesudvalg for amerikanske og europæiske forskningsfonde. Han er medinitiativtager og nu medlem af styregruppen for Danish Comprehensive Cancer Center.

Henrik Ditzel har modtaget flere hæderspriser, og blev udnævnt til ridder af 1. grad af Dannebrogordenen i 2015.

Arbejdet med præcisionsmedicin er et betydeligt indsatsområde på Odense Universitetshospital.
Mød forskeren

Henrik Jørn Ditzel, forskningsleder ved Onkologisk Afdeling, OUH samt overlæge og professor i præcisionsmedicin, SDU.

Kontakt

Nyheder fra Sundhedsvidenskab
Sund nyhedsbrev

Tilmeld dig nu

Redaktionen afsluttet: 25.10.2018