Skip to main content

Holbæk Sygehus styrker forskningen i forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme sammen med SDU

To store folkesygdomme, der hvert år rammer tusindvis af danskere, får nu særlig opmærksomhed på Holbæk Sygehus. Overlæge Michael Hecht Olsen er tiltrådt et professorat i forhøjet blodtryk og forebyggelse af hjerte-kar-sygdomme. Dermed udbygger sygehuset sin i forvejen stærke profil inden for forskning og behandling af hyppigt forekommende sygdomme. Professoratet er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning ved SDU.

En halv million danskere lever i dag med en hjerte-kar-sygdom. Blandt disse patienter er forhøjet blodtryk (hypertension) den væsentligste risikofaktor. Det gælder ikke mindst danskere med type 2-diabetes.

I sit daglige møde med blodtrykspatienter har Michael Hecht Olsen observeret, at tidspres og manglende viden i visse tilfælde fører til, at patienterne ikke får den optimale behandling. Et af Michael Hecht Olsens kommende projekter som professor bliver derfor at udvikle og teste en webapplikation, som kan hjælpe praktiserende læger til at vælge den mest optimale behandling til den enkelte patient. App’en, der kan installeres på en mobiltelefon, skal også kunne støtte patienten undervejs i behandlingsforløbet for eksempel ved at vejlede om sund livsstil eller bivirkninger ved medicinen.

– På Holbæk Sygehus ser vi med glæde frem til yderligere at kunne styrke forskningen i forhøjet blodtryk og i forebyggelse af hjerte-kredsløbssygdomme. Forebyggelse og behandling af de store folkesygdomme er hjerteblod for Holbæk Sygehus, hvor vi stiler efter at være førende i behandlingen af de sygdomme, de fleste danskere slås med. Med dette professorat er der taget et vigtigt skridt i denne retning, siger vicedirektør Knut Borch-Johnsen.

Michael Hecht Olsen, der er speciallæge i kardiologi og leder af Hypertensionsklinikken ved Holbæk Sygehus, har stor erfaring med såvel epidemiologisk som klinisk forskning inden for hypertension, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Fremover kommer han blandt andet til at fokusere på implementeringsforskning både i den daglige klinik og i nationale og internationale studier.

Også interessant for diabetespatienter

– Vi ved, at for eksempel patienter med type 2-diabetes ofte har forhøjet blodtryk, og at de har særlig stor gevinst af at få sænket det forhøjede blodtryk, fordi risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdomme derved reduceres betydeligt. Derfor vil vi i et stort forskningsprojekt undersøge, om et webbaseret program kan støtte dels behandlere til at give den bedste behandling til patienter med type 2-diabetes og dels patienter til at følge deres behandling og leve et sundere liv. Jeg håber at kunne rejse fondsmidler til dette projekt i løbet af 2018, siger Michael Hecht Olsen.

Professoratet i hypertension og kardiovaskulær forebyggelse er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet, hvor Michael Hecht Olsen i forvejen er vejleder for fem ph.d.-studerende. Han fortsætter desuden som leder af Hypertensionsklinikken i Holbæk. Klinikken er en del af Medicinsk Fælles Ambulatorium, der siden åbningen i 2016 under sloganet ’samme dag under samme tag’ har udredt og behandlet blandt andre multisyge patienter i et tværfagligt samarbejde mellem læger fra alle medicinske specialer.

Michael Hecht Olsen fortsætter også sit forskningssamarbejde med Endokrinologisk Eliteforskningsenhed (EFE) og Centre for Individualized Medicine in Arterial Diseases (CIMA) på Odense Universitetshospital.

 

Redaktionen afsluttet: 30.01.2018