Skip to main content

Blodtryksmedicin kædes sammen med øget risiko for modermærkekræft

Lægemidlet hydrochlorthiazid, som er et af de hyppigst brugte lægemidler mod forhøjet blodtryk, bliver i en ny undersøgelse kædet sammen med en øget risiko for to mindre hyppige former for modermærkekræft. Forskerne har tidligere vist, at midlet øger risikoen for hudkræft og læbekræft.

De nye resultater er led i en serie af undersøgelser, hvor SDU-forskere har sat blodtryksmedicin med det aktive stof hydrochlorthiazid (HCTZ), under lup.

Resultaterne tyder på, at midlet efter flere års brug giver en let øget risiko for to undergrupper af modermærkekræft: de såkaldte nodulære melanomer og lentigo melanomer. Især de nodulære melanomer er vanskelige at behandle, da de er aggressive og ofte spreder sig.

Selv om sygdommen er alvorlig, er den samtidig ret sjælden, og risikoen for at man bliver syg, er lille.

Modermærkekræft rammer omkring 1.000 mænd og 1.200 kvinder om året i Danmark, og heraf udgør lentigo og nodulære melanomer tilsammen kun omkring 10 pct. Selv om tallene viser en fordoblet risiko for nodulære melanomer og omkring 60 pct. forøget risiko for lentigo melanomer er risikoen for at blive syg altså stadig lille og det er omkring tre danskere, der hvert år får enten nodulære eller lentigo melanomer grundet den blodtrykssænkende medicin.

Forskerne fandt ingen sammenhæng med den hyppigste undertype af melanomer, de såkaldte superficielt spredende melanomer.

Nødvendigt med flere undersøgelser

Endnu findes der kun få andre undersøgelser, der har undersøgt sammenhængen mellem hydrochlorthiazid og modermærkekræft. Noget som forskerne bag det netop offentliggjorte studie, imidlertid håber ændrer sig. Det forklarer lektor Anton Pottegård fra forskningsenheden Klinisk Farmakologi og Farmaci, der har stået i spidsen for den nye forskning:

– Vores resultater understreger, at det er vigtigt at undersøge hydrochlorthiazid nærmere i forhold til risikoen for kræft for blandt andet at se, om den sammenhæng, vi her viser, kan genfindes. Modermærkekræft, og særligt undergruppen af nodulære melanomer, er en alvorlig kræftform. Af hensyn til patienterne er det derfor vigtigt at få et utvetydigt svar på, om hydrochlorthiazid øger kræftrisikoen, siger Anton Pottegård.

Vigtigt at behandle forhøjet blodtryk

Forskerne bag undersøgelsen understreger, at det er vigtigt, at patienter, som i dag er i behandling med hydrochlorthiazid, ikke stopper behandlingen uden at rådføre sig med deres læge.

Det samme gør lægerne i Dansk Hypertensionsselskab, der er fagligt selskab for landets førende eksperter i forhøjet blodtryk. Formand for selskabet, professor Jørgen Lykke Jeppesen, finder de nye resultater vigtige, men understreger, at patienter der er i behandling mod forhøjet blodtryk ikke må holde op med at tage deres medicin:

– Set i lyset af, at HCTZ både er forbundet med non-melanom og melanom hudcancer mener vi, at man - mens vi venter på en udmelding fra danske og europæiske myndigheder - bør overveje at vælge andre typer af vanddrivende medicin end HCTZ, for eksempel Bendroflumethiazid eller Indapamid, ved opstart af behandling med vanddrivende midler ved forhøjet blodtryk. Derudover bør lægerne grundigt diskutere HCTZ-problemstillingen med patienter, som allerede er i HCTZ-behandling. I denne sammenhæng er det relevant at se på patientens samlede risiko for hudcancer overfor ændringer i en god og veltolereret blodtryksbehandling. Her bør man se på patientens alder, varighed og forventet varighed af HCTZ-behandlingen, samt soleksponering og tilstedeværelse af hudcancer, siger Jørgen Lykke Jeppesen.

EU undersøger hydrochlorthiazid

De nye resultater er baseret på data fra Cancerregisteret. Ud fra dem har forskerne identificeret godt 19.000 patienter med modermærkekræft. De er sammenlignet med godt 192.000 personer uden kræft. Forskerne undersøgte forbruget af hydrochlorthiazid i de to grupper, og når de tog højde for en række faktorer, som kunne påvirke resultaterne, viste de altså en sammenhæng mellem brugen af hydrochlorthiazid og de to typer af modermærkekræft.

Der findes kun to tidligere undersøgelser, begge fra Danmark, der har undersøgt sammenhængen mellem hydrochlorthiazid og modermærkekræft. Det ene studie viste en øget risiko for denne kræfttype blandt brugere af lægemidlet, men det andet fandt ikke nogen sammenhæng.

Resultaterne bliver imidlertid taget alvorligt af myndighederne, og hydrochlorthiazid er allerede i myndighedernes søgelys. EU's bivirkningskomité (PRAC) arbejder i øjeblikket på at undersøge om der er en sammenhæng mellem midlet og hudkræft af typen pladecellekræft. Komiteen har fået de nye resultater tilsendt, og de kommer til at indgå i evalueringen som forventes afsluttet senere i 2018.

– Vi har nu i en række studier vist, at hydrochlorthiazid øger risikoen for en række kræftsygdomme i huden af forskellig sværhedsgrad. Derfor er vi glade for at myndighederne tager emnet alvorligt og undersøger hvor alvorlige bivirkningerne ved brug af hydrochlorthiazid er, siger Anton Pottegård.

Kilde: cancer.dk

Mød forskeren

Anton Pottegård, lektor ved Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 30.05.2018