Skip to main content

Alle godkendelser og finansiering på plads. Nu skal der uddannes læger i Esbjerg

For de studerende der til sommer kommer ind på lægeuddannelsen på Syddansk Universitet, bliver der mulighed for at tage kandidatdelen i Esbjerg. Det ligger fast efter, at Uddannelses- og Forskningsministeriet, Sundheds- og ældreministeriet og Finansministeriet i denne uge har givet grønt lys til, at der fremover kan uddannes læger i Esbjerg. I alt 30 lægestuderende kan hvert år få denne mulighed.

Når de nye medicinstuderende starter på deres uddannelse 1. september 2019, får 30 af dem mulighed for at vælge at tage sidste halvdel af deres uddannelse – den såkaldte kandidatdel – i Esbjerg. Uddannelsen i Esbjerg er resultatet af et stort ønske og et intensivt arbejde mellem Syddansk Universitet (SDU), Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus og Esbjerg Kommune. Et ønske, som Uddannelses- og Forskningsministeriet, Sundheds- og ældreministeriet og Finansministeriet nu har sagt ja til.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:
- Etableringen af lægeuddannelsen er et af grebene, der kan afhjælpe manglen på læger både på sygehusene og hos de praktiserende læger i det sydlige Jylland. Erfaringer viser nemlig, at mange nyuddannede læger bliver i den landsdel, hvor de har læst. Her finder de en bolig, venner og måske stifter de familie.

Der skal fremover optages 30 kandidatstuderende om året, og da kandidatuddannelsen varer 3 år, vil det betyde, at op i mod 90 medicinstuderende hele tiden vil have deres gang på Sydvestjysk Sygehus fra 2022. De første læger forventes at være færdiguddannede i 2025.

Dekan Ole Skøtt fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU, der står for lægeuddannelsen, siger:
- I Region Syddanmark har man haft udfordringer med at rekruttere læger i de sønder- og vestjyske områder. Med denne mulighed giver vi 30 kandidatstuderende mulighed for at lære Esbjerg, og Vest- og Sydjylland at kende, således at de kan drage nytte at det fortrinlige læringsmiljø som i høj grad allerede findes, og at de samtidig kan få øjnene op for de fantastiske muligheder, der er for at etablere sig med et godt liv, tæt på både natur og byliv.

 

Praksisnær uddannelse

Allerede nu er forberedelserne i fuld gang med ansættelser af undervisere i Esbjerg og ikke mindst en afdækning af, hvordan der kan skaffes plads til de kommende studerende i Esbjerg. Der skal investeres en del midler i de nye stillinger og undervisningsplanlægningen og etableringen af lokaler bliver en større investering.

Administrerende direktør på Sydvestjysk Sygehus, Per Busk, ser frem til at få medicinstuderende til sygehuset:

- Vi vil skabe en uddannelse, hvor vi gør overgangen fra studieliv til lægeliv så let som mulig. De nye undervisningslokaler kommer til at være centralt placeret på Sydvestjysk Sygehus, så de studerende kommer tæt på underviserne og de kliniske miljøer. Som studerende i Esbjerg vil man få en mentor under hele uddannelsen, og man bliver tilknyttet en stamafdeling, så man fra starten er en del af afdelingernes hverdag.

 

Forskningen styrkes

Samtidig styrker tiltaget forskningsindsatsen i den jyske del af Region Syddanmark, idet de nye undervisere vil have en forskningsmæssig tilknytning til SDU. Sygehuset i Esbjerg og også de andre sygehuse i det sydlige Jylland skal levere undervisere til den nye kandidatuddannelse.

De unge, der er interesseret i at læse til læge, kan allerede til sommer søge ind på lægeuddannelsen i Esbjerg med optag til 1. september. Helt formelt kommer det til at foregå sådan, at første del – bachelordelen – skal læses i Odense på den eksisterende lægeuddannelse og anden del – kandidatdelen – skal læses og afsluttes i Esbjerg.

Fakta: overblik over medicinuddannelser i Danmark

  • København – 509 kandidatstudiepladser
  • Odense – 258 kandidatstudiepladser
  • Aarhus – 448 kandidatstudiepladser
  • Aalborg – 150 kandidatstudiepladser
  • Esbjerg – 30 kandidatstudiepladser         
Redaktionen afsluttet: 07.12.2018