Skip to main content

RoseLivPrisen 2017 på kr. 225.000 er gået til en scleroseforsker hos Syddansk Universitet.

Årets RoseLiv forskerpris er gået til professor, dr. med., Ph. D Bente Finsen, Finsen-Gruppen.

RoseLivPrisen uddeles en gang om året til en forsker, der har gennemført anerkendt og betydningsfuld forskning i sclerose. I år var prisen på kr. 225.000 og det er 15. gang RoseLivs initiativtager, Hans Kurt Johnsen, kunne hædre en dansk forsker på vegne af Støttegruppen til fordel for Scleroseforeningen. Det skete ved en festlig støttekoncert i Odense Koncerthus søndag d. 5. marts 2017.

Bente Finsen er neurobiolog og arbejder med basal forskning inden for grundlæggende sygdomsmekanismer ved MS, nemlig de- og remyelinisering. Bentes forskningsområde har blandt andet involveret funktionelle og transkriptomanalyser af de- og remyleliniserende væv i forbindelse med vævsskade, og hun har herigennem arbejdet med en model, der involverer en protektiv effekt af T celler. Dette tema vedrører de mulige gavnlige effekter af et immunrespons, som også kunne have væsentlige implikationer for MS. 

Bente Finsen er en anset forsker og er medlem af Scleroseforeningens forskningsudvalg. Hun har publiceret 127 videnskabelige peer-reviewed arbejder af høj kvalitet. Hendes arbejder er citeret 5638 gange og hendes h-faktor er 38, hvilket vidner om en solid videnskabelig indsat.

RoseLivPrisen 2017 vil yderligere kunne fremme Bente Finsens grundvidenskabelige forskning inden for MS patogenese. Det er derfor med stor entusiasme, at komitéen for valg af prismodtageren efter indstillinger af kandidater fra 35 sygehuse og universiteter, har anbefalet, at RoseLivPrisen 2017 gives som en støtte til Bente Finsens fortsatte forskning.

 Yderligere oplysninger:
- www.roseliv.dk 
- www.scleroseforeningen.dk

Mød forskeren

Professor, dr. med., Ph. D Bente Finsen, Finsen-Gruppen, Forskningsenheden for Neurobiologisk forskning, Institut for Molekylær Medicin, Sundhedsvidenskab, SDU.

Bente Finsen

Redaktionen afsluttet: 08.03.2017