Skip to main content

Nyt center skal få flere børn ud i naturen

Danske børn er i naturunderskud. Derfor har Nordea-fonden støttet oprettelsen af Center for Børn og Natur med 18 millioner kr. Det ny center med SDU-deltagelse skal medvirke til at vende udviklingen og sikre, at flere børn kommer ud i naturen og får erfaringer og gode oplevelser, der kan danne baggrund for leg, læring, udvikling og trivsel.

Forskning viser, at aktiviteter i naturen har positiv betydning for børns fysiske og mentale sundhed, for indlæringsevne og for motorik. Alligevel peger flere undersøgelser på, at danske børn er betydelig mindre i naturen end deres forældre, og at de derfor går glip af oplagte muligheder for sundere krop og sind – også ind i voksenlivet.

Begivenheder som den netop afsluttede Naturens Dag, en TV-læges bog om natur som middel mod stress og kendte kokkes indsats for at finde mad i naturen viser interesse for at (gen-)opdage naturen som en vigtig faktor i danskernes liv. Men der skal mere til for at vende udviklingen; især i forhold til børn. Og det skal det nye Center for Børn og Natur være med til.

Kæmpe potentiale

”Centrets ambition er at integrere brugen af natur meget mere i det moderne børneliv.” Det siger Søren Præstholm fra Københavns Universitet, der er en af de forsknings- og uddannelsesinstitutioner, der sammen med Friluftsrådet og støttet af Nordea-fonden har etableret Center for Børn og Natur. Søren Præstholm er leder af det nye center.

”I tæt samarbejde med pædagoger, lærere, ledere af friluftsforeninger og ikke mindst forældre og børnene selv vil vi have flere børn ud at erfare og opleve naturen. Vi ved, at det har et kæmpe potentiale i forhold til at skabe trivsel, læring og udvikling: Vi bliver simpelthen klogere og sundere af at være i naturen. Vi ved også, at vil vi sikre vores naturværdier fremover, skal fremtidens generationer have fokus på og bevidsthed om de værdier, naturen repræsenterer. Det kan de kun få ved at opleve naturen på egen krop.”

Børnene skal selv være med

Det nye center skal bl.a. undersøge forskelle i børns brug af naturen på tværs af alder og baggrund samt, ikke mindst, hvilken rolle institutionen, skolen, fritidstilbuddet, vennerne, familien, digitale medier mv. spiller for, hvordan og hvor meget børnene kommer i naturen.

”Som forskere er vi naturligvis optaget af at undersøge og forstå virkeligheden. Men vi skal mere end at forske. Vi skal også udvikle og afprøve sammen med børnene og sammen med de miljøer, de færdes i, så vi er med til at vende udviklingen” siger Søren Præstholm.

Det sker bl.a. i delprojektet ’naturaktivitetskanon’, der vil skabe dialog og debat i offentligheden om, hvilke naturaktiviteter, der tegner det gode børneliv. Her vil både foreninger, skoler, dagtilbud og familier blive opfordret til at give deres input, der ender med en liste over børns ”must try” naturoplevelser.

Brobygger mellem fagmiljøer

Nordea-fonden støtter Center for Børn og Natur, fordi fonden vil medvirke til, at danske børn kommer mere ud i naturen.
”Flere børn skal opleve naturen i hverdagen – med børnehaven, skolen, venner eller familien. Centret samler nu stærke samarbejdspartnere for at udvikle redskaber og dele viden, så bl.a. pædagoger og lærere kan understøtte gode naturvaner fra barnsben,” siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden. Fonden har foreløbigt doneret 18 millioner kr. til centeret og de første projekter.

Parterne bag centret er forskningsmiljøer på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College og Aarhus Universitet samt Friluftsrådet.

Jens Troelsen, professor og formand for styregruppen bag Center for Børn og Natur, ser store perspektiver i at forene den bedste viden om børn og natur i et center: ”Ved at indgå et partnerskab på tværs af fem institutioner bygges der bro mellem stærke fagmiljøer. Det borger for synergier og ny viden, som absolut er påkrævet for at vende den nuværende negative udvikling i børn og unges omgang med naturen”.

Torbjørn Eriksen, vicedirektør i paraplyorganisationen Friluftsrådet ser centret som en unik mulighed for at kombinere forskning og praksis: ”Friluftsrådets vidt forgrenede netværk til omkring hundrede organisationer og deres medlemmer skal sikre, at centrets udvikling, afprøvning og forskning bredes ud til danskerne med inspiration og konkrete tilbud om oplevelser i naturen”.

Se mere om centret på: centerforboernognatur.dk.

Mød forskeren

Formand for styregruppen Jens Troelsen, SDU, professor og forsknings- og centerleder ved Institut for Idræt og Biomekanik.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 02.10.2017