Skip to main content

Ny professor i gynækologi i Odense

Dr. med. Jan Blaakær er udnævnt til professor ved SDU og samtidig ansat som overlæge ved Odense Universitetshospital, OUH.

Jan Blaakær kommer fra et professorat i gynækologisk onkologi på Aarhus Universitet, som han har oppebåret siden 2011. I Odense vil han fortsætte sin meget omfattende forskning indenfor sygdomshistorien bag ovariecancer samt diagnostik og behandling af ovariecancer. Ved siden af dette forsker Jan Blaakær i HPV-relaterede cancere, HPV-vaccination og mulige bivirkninger til vaccinen. Han har opbygget et solidt nationalt og internationalt netværk omkring disse forskningsområder, som han ser frem til at videreføre på SDU og OUH.

 Jan Blaakær gør meget ud af arbejdet med de medicinske studenter. Han har været vejleder for et stort antal studerende og skrevet en række artikler med medicinske studenter som fortsættelse af deres specialeopgave eller et forskningsår. Dette arbejde glæder han sig til at videreføre på OUH og SDU.

 Jan Blaakær tog lægevidenskabelig embedseksamen fra Odense Universitet i 1982 og gynækologisk speciallægeautorisation 1991. Doktordisputatsen fra Københavns Universitets i 1998 omhandlende ovariecancer. Han har igennem fem år siddet i den europæiske speciallæge-organisation Union Européenne des Médecins Specialistes (UEMS) og den tilsvarende gynækologiske organisation – EBCOG. Han har været såvel næstformand som formand for Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) og har siddet i bestyrelsen for Nordisk Forening for Obstetrik og Gynækologi igennem flere år, og han har deltaget i en lang række arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet og Dansk Medicinsk Selskab. Desuden har han senest været bestyrelsesmedlem i Nordic Society of Gynecological Oncology (NSGO), hvor han aktuelt er medlem af executive board i NSGOs clinical trial unit, og han er formand for NSGOs kirurgi-gruppe.

 Institutleder Kirsten Ohm Kyvik fra Klinisk Institut

” - Jan Blaakær er en særdeles velkvalificeret professor med en spændende forskningsprofil. Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik har gennemgået en kraftig opbygning gennem de senere år, og tilknytningen af Jan Blaakær bidrager yderligere til dette. 

Jan Blaakær har været gift med Anne Grethe Blaakær siden 1977, og de bruger en stor del af deres fritid om sommeren på sejlbåden. Vinterferien tilbringes på ski i Norge sammen med deres to voksne børn og fire børnebørn. Desuden er han ivrig motionsløber og spiller fortsat fodbold én gang om året i sin gamle klub OB!

Han glæder sig meget til sit fremtidige virke i Odense, hvor han er født og opvokset, og han ser frem til samarbejdet med sygeplejersker, studenter, kolleger fra eget og andre specialer og ikke mindst at kunne fortsætte sin forskning i samarbejde med disse på SDU og OUH.

Mød forskeren

Professor ved Forskningsenheden for Gynækologi og Obstetrik, Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU.

Redaktionen afsluttet: